Number of the records: 1  

Subject h. : eneolit

 1. Subject h.eneolit
  Otherchalkolit
  doba měděná
  DescriptonArcheologický název poslední fáze doby kamenné, vlastně už přechodu od neolitu k době bronzové, ve střední Evropě v době 3. tisíciletí př. n. l., o něco dříve ve Středozemí pod názvem chalkolit, doba měděná, podle hlavního užívaného kovu. V patriarchálně organizované společnosti této doby se rozvíjí zemědělství, těžba měděných rud a slévačství, směnný obchod. Vytvářejí se kulturní skupiny rozlišované podle tvarů a výzdobné techniky hliněných nádob (kultura zvoncových pohárů, kulových amfor, šňůrové keramiky, kanelované keramiky atd.).

  Citation source

  • Blažíček Oldřich J.; Slovník pojmů z dějin umění; Názvosloví a tvarosloví architektury, sochařství, malby a užitého umění; 1991; s. 59, 50, 82
  • kolektiv autorů; Ottova encyklopedie A-Ž; 2019; s. 247
  Related term
  historické období * pravěké umění
  Links to another records
  (1) - Part of city
Number of the records: 1  
Record „Subject h. : eneolit“ updated: