Number of the records: 1  

Subject h. : česká renesance

 1. Subject h.česká renesance
  DescriptonSloh hornoitalských, lombardských a švýcarských stavitelů, činných u nás v 16. st., přizpůsobený potřebám a zvyklostem nového prostředí. Na jejich dost osobité slohové pojetí navazovali někteří čeští architekti v období historismu v 19. st. a usilovali o specifickou českou verzi neorenesance.

  Citation source

  • Blažíček Oldřich J.; Slovník pojmů z dějin umění; Názvosloví a tvarosloví architektury, sochařství, malby a užitého umění; 1991; s. 43
  • Herout Jaroslav; Slabikář návštěvníků památek; 1980; s. 122
  • Frejková Olga; Česká renesance na pražském hradě; 1941; s. 1-2
  Related term
  renesance * novorenesance * umělecký směr

  Note

  • Termín česká renesance se dnes přenáší z pole architektury také na ostatní druhy umění od 40. let 16. st.
Number of the records: 1  
Record „Subject h. : česká renesance“ updated: