Number of the records: 1  

Subject h. : camera obscura

  1. Subject h.camera obscura
    Othertemná komora
    DescriptonZa otvorem s čočkou se zde vytváří obrácený obraz skutečnosti před otvorem. Sloužila malířům už od 15. st., ale hlavně byla oblíbená v 18. st. při přípravě obrazu, zejména panoramatických záběrů městských pohledů.

    Citation source

    • Blažíček Oldřich J.; Slovník pojmů z dějin umění; Názvosloví a tvarosloví architektury, sochařství, malby a užitého umění; 1991; s. 37
Number of the records: 1  
Record „Subject h. : camera obscura“ updated: