Number of the records: 1  

Subject h. : pavilón (I.)

  1. Subject h.pavilón (I.)
    DescriptonMenší zahradní stavba 16. - 19. st. (např. v romantickém parku "čínský pavilón"), obvykle centrálního půdorysu a zevně i uvnitř ozdobně řešená.

    Citation source

    • Herout Jaroslav; Slabikář návštěvníků památek; 1980; s. 198, 79
    • Blažíček Oldřich J.; Slovník pojmů z dějin umění; Názvosloví a tvarosloví architektury, sochařství, malby a užitého umění; 1991; s. 156
    Related term
    park
    Links to another records
    (6) - Monuments
    (3) - Chateau
    (1) - Summer-house
    (2) - Area
    (1) - Village

    Pictures

    • Heslo : pavilón (I.)

      čínský pavilon v zámeckém parku ve Vlašimi - kresba akad. arch. Antonín Kryl

    • Heslo : pavilón (I.)

      čínský pavilón v přírodním parku přiléhájícím k letohrádku Cibulka - foto z r. 1989

Number of the records: 1  
Record „Subject h. : pavilón (I.)“ updated: