Number of the records: 1  

Subject h. : křídlo (I.)

 1. Subject h.křídlo (I.)
  DescriptonČást stavby předstupující po celé výšce budovy nejméně o dvě okenní osy (při 1 ose jde ještě o rizalit) z její ústřední hmoty. Mezi křídly vznikají nádvoří, případně, jde-li o podkovovou dispozici zámku, čestný dvůr.

  Citation source

  • Herout Jaroslav; Slabikář návštěvníků památek; 1980; s. 167
  • Blažíček Oldřich J.; Slovník pojmů z dějin umění; Názvosloví a tvarosloví architektury, sochařství, malby a užitého umění; 1991; s. 114, 209

  Pictures

  • Heslo : křídlo (I.)

   dvoukřídlá dispozice - kresba akad. arch. Antonín Kryl

  • Heslo : křídlo (I.)

   dvorní pavlačové křídlo - kresba akad. arch. Antonín Kryl

  • Heslo : křídlo (I.)

   čtyřkřídlá dispozice - kresba akad. arch. Antonín Kryl

Number of the records: 1  
Record „Subject h. : křídlo (I.)“ updated:

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.