Number of the records: 1  

Subject h. : krásný sloh

 1. Subject h.krásný sloh
  Otherměkký sloh
  sloh krásné Madony
  DescriptonTvarově zjemnělé období vrcholné gotiky kolem r. 1400, předznamenávající pozdní gotiku. V plastice (sochařství) a přeneseně i malířství vyznačující se krásné madony lyrickým výrazem jemné tváře a oděvem naskládaným do přebohatých záhybů.

  Citation source

  • Herout Jaroslav; Slabikář návštěvníků památek; 1980; s. 162
  Related term
  umělecký směr * středověké umění * gotika
Number of the records: 1  
Record „Subject h. : krásný sloh“ updated: