Number of the records: 1  

Subject h. : galerie (IV.)

 1. Subject h.galerie (IV.)
  DescriptonArkádová chodba ve dvoře domu, zámku (lodžie) nebo v zahradě (kolonáda, je-li na sloupech). Na vnějšku románských staveb (u nás vzácně, např. v Třebíči) jako zdrobnělá neboli trpasličí galerie.

  Citation source

  • Herout Jaroslav; Slabikář návštěvníků památek; 1980; s. 134
  • Blažíček Oldřich J.; Slovník pojmů z dějin umění; Názvosloví a tvarosloví architektury, sochařství, malby a užitého umění; 1991; s. 69
  Related term
  arkáda * kolonáda
Number of the records: 1  
Record „Subject h. : galerie (IV.)“ updated: