Number of the records: 1  

Subject h. : zvonice

 1. Subject h.zvonice
  Otherkampanila
  DescriptonVěžovitá konstrukce nebo věž různého půdorysu, zděná, dřevěná nebo z jiného materiálu, určená pro zavěšení zvonů. Je budovaná volně nebo jako součást kostela nebo radnice. Zvonice se dělí na otevřené (nejjednodušší je vysoká zeď s klenutými otvory pro zavěšení zvonů, opatřená stříškou) a uzavřené, v nichž jsou zvony zavěšené uvnitř na zvonové stolici (mohutné dřevěné lešení, které soustavou překladů tlumí účin pohybu rozhoupaných zvonů na zdivo). K tomu zpravidla patří každá vysoká chrámová věž se zvony.

  Citation source

  • Herout Jaroslav; Slabikář návštěvníků památek; 1980; s. 273
  • Blažíček Oldřich J.; Slovník pojmů z dějin umění; Názvosloví a tvarosloví architektury, sochařství, malby a užitého umění; 1991; s. 37, 94, 236
  Related term
  věž
  Links to another records
  (1) - Monuments
  (1) - Castle
  (45) - Village
  (10) - Part of city
  (2) - Heslář

  Note

   V Itálii pro ni zobecněl název kampanila (od campana - zvon); stojící volně v blízkosti kostela; její vývoj začíná v starokřesťanském období zároveň se vznikem baziliky).
Number of the records: 1  
Record „Subject h. : zvonice“ updated: