Number of the records: 1  

Subject h. : bastion

 1. Subject h.bastion
  DescriptonPětiboká sypaná dusaná bašta 16. st. (na Slovensku) a v barokním bastionovém fortifikačním systému 17. a 18. st., obezděná kamennou zdí a většinou lícovaná cihlami. Pouze hrany a římsa bývají z opracovaného kamene. V časnější době jej od hradby odděluje krček, později navazuje na kurtinu - úsek hradby mezi dvěma sousedními bastiony - v pravém úhlu.

  Citation source

  • Herout Jaroslav; Slabikář návštěvníků památek; 1980; s. 112
  • Blažíček Oldřich J.; Slovník pojmů z dějin umění; Názvosloví a tvarosloví architektury, sochařství, malby a užitého umění; 1991; s. 28
  • Durdík Tomáš; Hrady severních Čech; 1992; s. 106
  Related term
  hradba * rohy * opevnění
  Links to another records
  (4) - Monuments
  (4) - Chateau
  (4) - Heslář

  Note

  • Přední hrana se nazývá hrot, strany při hrotu jsou líce, další stěny boky, hrany lící a boků se jmenují plece, přístupová pátá strana je hrdlo.
  • Bastion je plný nebo dutý, zahrnující komunikace a komory (kasematy) i různá obranná zařízení.

  Pictures

  • Heslo : bastion

   bastion - kresba akad. arch. Antonín Kryl

Number of the records: 1  
Record „Subject h. : bastion“ updated: