Number of the records: 1  

Subject h. : boltec

 1. Subject h.boltec
  Otherboltcový ornament
  chrupavčitý ornament
  DescriptonDruh fantastické, pozdně manýristické a raně barokní výzdoby italského a nizozemského původu, užívaný zvláště v řezbářství a zlatnictví poč. 17. st., nazvaný tak pro podobnost s chrupavčitým útvarem boltce lidského ucha, bývá kombinovaný s penízkovým motivem.

  Citation source

  • Herout Jaroslav; Slabikář návštěvníků památek; 1980; s. 116
  • Blažíček Oldřich J.; Slovník pojmů z dějin umění; Názvosloví a tvarosloví architektury, sochařství, malby a užitého umění; 1991; s. 33, 85
  Related term
  ornament

  Note

  • V 80. letech 17. st. jej vystřídal akantový ornament.

  Pictures

  • Heslo : boltec

   boltec - kresba akad. arch. Antonín Kryl

  • Heslo : boltec

   boltec - kresba akad. arch. Antonín Kryl

Number of the records: 1  
Record „Subject h. : boltec“ updated: