Number of the records: 1  

Subject h. : apsida (I.)

 1. Subject h.apsida (I.)
  Otherapsis
  chórový závěr
  DescriptonNejčastěji v románské architektuře název pro kněžiště nebo jeho závěr, půlválcový útvar (případně podkovového půdorysu) uvnitř klenutý čtvrtkulovou konchou, zevně vystupující z těla chrámové stavby a krytý půlkuželovou stříškou.

  Citation source

  • Herout Jaroslav; Slabikář návštěvníků památek; 1980; s. 104
  • Blažíček Oldřich J.; Slovník pojmů z dějin umění; Názvosloví a tvarosloví architektury, sochařství, malby a užitého umění; 1991; s. 19, 84, 104, 219
  • Šafránek Břevnovský Josef; Sušice a okolí; 1993; s. 37
  • Kotíková Z.; Chrám sv. Jiří na hradě pražském; 1942; s. 27
  • Blažíček Oldřich J.; Slovník památkové péče; Terminologie, morfologie, organizace; 1962; s. 17

  Pictures

  • Heslo : apsida (I.)

   apsida - kresba akad. arch. Antonín Kryl

Number of the records: 1  
Record „Subject h. : apsida (I.)“ updated:

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.