Number of the records: 1  

Subject h. : heraldika

 1. Subject h.heraldika
  DescriptonPomocná věda historická, zabývající se studiem znaků (erbů), jejich dějinami a pravidly jejich tvoření a zobrazování, které se řídí přísnými a přesně stanovenými pravidly a s řadou dalších hledisek a zásad.

  Citation source

  • Herout Jaroslav; Slabikář návštěvníků památek; 1980; s. 137, 256
  • Blažíček Oldřich J.; Slovník pojmů z dějin umění; Názvosloví a tvarosloví architektury, sochařství, malby a užitého umění; 1991; s. 76
  • Hlinomaz Milan; Symbolika českého státu do roku 1918 a Československa do roku 1990; 1992; s. 1-2
  Related term
  pomocné vědy historické * znak
  Links to another records
  (1) - Historical persons
  (29) - Heslář

  Pictures

  • Heslo : heraldika

   ustálené grafické značení barev a kovů - kresba akad. arch. Antonín Kryl

Number of the records: 1  
Record „Subject h. : heraldika“ updated: