Number of the records: 1  

Feudal residence : Březí

 1. Monument type feudální sídlo
  Monument state památka neexistuje
  Accessibility poloha neznámá
  DescriptonFeudální sídlo, které snad mohlo mít podobu tvrze.
  Infojen základní encyklopedické zpracování - neprošlo korekturou
  Village
  Březí
  District
  Strakonice
  County
  Jihočeský kraj
  Country
  Czechia

  Owner

  • r. 1473 - Mikuláš Vepř z Třemšína a na Březí

  Books

  • Šafránek Josef M.; Soupis hradů, letohrádků, paláců, tvrzí a zámků v českých zemích; VI.; 1997; s. 72
  • Kašička František; Tvrze a hrádky na Strakonicku; 1986; s. 22

  Pictures

  • Feudální sídlo : Březí

   nelze obrazově doložit

Number of the records: 1  
Record „Feudal residence : Březí“ updated: