Number of the records: 1  

Chateau : Kelč

 1. Monument type zámek
  Monument state stojící památka
  DescriptonTvrz zde vznikla zřejmě až po roce 1455. Za česko-uherských válek byla patrně vypálená, ale záhy byla obnovena. V 80. letech 16. století byla tvrz přestavěna na renesanční zámek, který v roce 1742 vyhořel. Částečně byl sice opraven, ale celkové opravy se dočkal teprve až po roce 1928.
  Infojen základní encyklopedické zpracování - neprošlo korekturou
  District
  Vsetín
  County
  Zlínský kraj
  Country
  Czechia
  On map
  Hrady a zámky české republiky, 1996 . C6

  Building progress

  • 13. st. - postaven gotický hrad
  • po r. 1455 - předpokládaný vznik tvrze
  • 60. - 70. léta 15. st. - patrně vypálena
  • 80. léta 16. st. - přestavěna na renesanční zámek
  • r. 1742 - vyhořel
  • po r. 1928 - prošel celkovou opravou

  Books

  • Šafránek Josef M.; Soupis hradů, letohrádků, paláců, tvrzí a zámků v českých zemích; III.; 1996; s. 37
  • Kolektiv autorů; Mapa kulturních památek ČSSR; 1976; s. 96
  • Vavroušek Bohumil; Literární atlas Československý; 2.; 1938; s. 261
  • Kolektiv autorů; Hrady a zámky na Moravě; 1987; s. 96
  • Kolektiv autorů; Hrady, zámky a tvrze v Čechách, na Moravě a ve Slezsku; II; 1983; s. 120-122

  Pictures

  • Zámek : Kelč

   pohled na zámek - převzato: Vavroušek Bohumil; Literární atlas Československý II.; 1938; s. 261

  • Zámek : Kelč

   zámek - převzato: 'kolektiv, Hrady, zámky a tvrze v Čechách, na Moravě a ve Slezsku II., Praha 1983, s. 121 (foto V. Hyhlík)'

Number of the records: 1  
Record „Chateau : Kelč“ updated: