Number of the records: 1  

Fort : Heřmanice

 1. Monument type tvrz
  Monument state neexistuje
  Accessibility lokalita zastavěna
  DescriptonTvrz se poprvé uvádí v roce 1520. V roce 1547 je doložena jako pustá, ale po roce 1571 došlo zřejmě k její obnově. Po roce 1624 přestala tvrz sloužit jako sídlo a postupně byla přeměňována na hospodářskou budovu, která byla koncem 18. století zbořena.
  Infojen základní encyklopedické zpracování - neprošlo korekturou
  Village
  Heřmanice
  District
  Náchod
  County
  Královehradecký kraj
  Country
  Czechia

  Building progress

  • r. 1520 - tvrz poprvé doložena
  • r. 1547 - již pustá
  • po r. 1571 - patrně obnovena
  • po r. 1624 - postupně měněna pro hospodářské účely
  • konec 18. st. - objekt zbořen

  Books

  • Šafránek Josef M.; Soupis hradů, letohrádků, paláců, tvrzí a zámků v českých zemích; II.; 1996; s. 54
  Links to another records
  (1) - Historical persons
  (1) - Other literature about monument

  Pictures

  • Tvrz : Heřmanice

   nelze obrazově doložit

Number of the records: 1  
Record „Fort : Heřmanice“ updated: