Number of the records: 1  

Castle : Budeč

 1. Monument type hrad
  Monument state památka neexistuje
  Accessibility lokalita volně přístupná
  Classification Národní kulturní památka
  DescriptonVýznamné staroslovanské hradiště, založené za prvních Přemyslovců, které pozůstalo po knížecím hradě. Na jeho místě zbudoval český kníže Spytihněv I. kostel sv. Petra a Pavla.
  Infojen základní encyklopedické zpracování - neprošlo korekturou
  Village
  Zákolany
  District
  Kladno
  County
  Středočeský kraj
  Country
  Czechia
  On map
  Mapa kulturních památek středočeského kraje, 1984
  Hrady a zámky české republiky, 1996 . B3

  Building progress

  • 9. st. - v místech osídlení z pozdní doby bronzové vybudován hrad
  • po r. 895 - postavena rotunda sv. Petra a Pavla (nejstarší kamenná stavba v Čechách)
  • 10. st. - postaven kostel Narození Panny Marie (dochovány základy stavby)
  • 4. čtvrtina 12. st. - k rotundě přistavěna věž
  • 13. st. - lokalita opuštěna
  • 17. st. - rotunda upravována

  Owner

  • Přemyslovci (rod)

  Books

  • Syrový Bohuslav; Architektura - svědectví dob, přehled vývoje stavitelství a architektury; 1974; s. 135
  • Sučková Kateřina; Kamenný klíč; Hrady, zámky a ostatní zpřístupněné památky - Čechy, Morava a Slezsko; 2001; s. 20
  • Šafránek Josef M.; Soupis hradů, letohrádků, paláců, tvrzí a zámků v českých zemích; I.; 1995; s. 48
  • Kolektiv autorů; Mapa kulturních památek ČSSR; 1976; s. 62
  • Sučková Kateřina; Kamenný klíč; Staroslovanské hrady. Slovanská hradiště v Čechách, na Moravě a ve Slezsku; 2005; s. 249
  • kolektiv autorů; Česká republika, turistické zajímavosti; s. 8, 14
  • Radová-Štiková Milada; Předrománská a románská architektura středočeského kraje; 1983; s. 4
  • kolektiv autorů; Zpráva o činnosti za rok 2006; Národní památkový ústav, ústřední pracoviště; 2007; s. 22
  • Šafránek Josef M.; Soupis hradů, tvrzí a zámků v Českých zemích; I.; 1991-1993; s. 27
  Keywords
  hradiště * pověst * zajímavost * královský majetek
  Related persons
  Spytihněv I., kolem 875 - 915
  Related families
  Přemyslovci
  www
  www.omk.cz/dyn/doc/budec
  Links to another records
  (1) - Other literature about monument

  Note

  • 9.-10. st. - lokalita byla střediskem přemyslovské vzdělanosti
  • r. 920 - Budeč je spjata s legendou o latincké výuce mladého knížete Václava
  • r. 1962 - objekt prohlášen za Národní kulturní památku (slovanské hradiště)

  Pictures

  • Hrad : Budeč

   rotunda sv. Petra a Pavla - převzato: Literární atlas Československý I. (foto z poč. 20. st.)

Number of the records: 1  
Record „Castle : Budeč“ updated: