Number of the records: 1  

On : 20. října 1896

  1. On20. října 1896
    ...Ve Chvaleticích na Vodňansku se narodil učitel František Pelikán.
    See also 29. ledna 1927 - František Pelikán, odborný učitel na měšťanské škole v Uhříněvsi, byl zdejším zastupitelstvem ustanoven městským kronikářem.

    Sources

      digitální verze Kroniky Uhříněvsi III. (Třetí Pamětní kniha města Uhříněvsi)
cccs
Number of the records: 1  
Record „On : 20. října 1896“ updated: