Number of the records: 1  

On : 20. října 1754

  1. On20. října 1754
    ...V Drahobudicích na Kolínsku byl vysvěcen kostel Nejsvětější Trojice.
Number of the records: 1  
Record „On : 20. října 1754“ updated: