Number of the records: 1  

On : 16. května 1713

  1. On16. května 1713
    ...Robotní patent vydaný Leopoldem I. začal platit i na Moravě.
    See also 28. června 1680 - Leopold I. vydal robotní patent, kterým počíná stát zasahovat a regulovat např. neomezené právo na práci poddaného.

    Books

    • Janoušek Emanuel; O patrimoniální správě II. část; s. 11
Number of the records: 1  
Record „On : 16. května 1713“ updated: