Number of the records: 1  

 1. Title Chodov (Česko : tvrz)

  Sources

   Ústřední seznam kulturních památek České republiky, NPÚ

  Books

  • Bartoň Jiří; Chodovská tvrz; K historii Prahy 11; 1996
  • Bartoň Jiří; Dějiny Krče a Kunratic; 1991
  • Bartoň Jiří; Jak zákony kázaly nám; 1995
  • Bartoň Jiří; Dějiny obce Petrovic a městské části Praha - Petrovice; Petrovice v dějinách; 1994
  • Bílek T. V.; Dějiny konfiskací v Čechách po r. 1618; 1882
  • Bílek T. V.; Statky a jmění kolejí jezuitských, klášterů, kostelů, bratrstev aj. ústavů v Království Českém za Josefa II. zrušených; 1893
  • Elznic V.; Glosář pro rodopisce a kronikáře; 1978
  • Filip J.; Praha pravěká; 1909
  • Flašar J.; Chráněná území Prahy; 1990
  • Fridrichová; Praha v pravěku; 1995
  • Graus F.; Dějiny venkovského lidu v Čechách v době předhusitské; I.; 1953
  • Halada Jan; Lexikon české šlechty, erby, fakta, osobnosti, sídla a zajímavosti; I.; 1992
  • Halada Jan; Lexikon české šlechty, erby, fakta, osobnosti, sídla a zajímavosti; II.; 1993
  • Halada Jan; Lexikon české šlechty, erby, fakta, osobnosti, sídla a zajímavosti; III.; 1994
  • Heber F. A.; Böhmens Burgen, Vesten und Bergrchlöster; IV.; 1846
  • Kolektiv autorů; Husitská kronika Vavřince z Březové; 1979
  • Chromec B.; Místopisný slovník Československé republiky; 1929
  • Jirásko F.; Církevní řády a kongregacev zemích českých; 1991
  • Kašička František; Tvrze středních Čech; 1984
  • Hosák L.; Místní jména na Moravě a ve Slezsku; II.; 1980
  • Hošek Karel; Vodní tvrz Chodov; 1988
  • Hrdlička F.; Pražská heraldika; 1993
  • Klimek S. J.; Im Zeichen des Kreuzes. Die anerkannten geistlichen Ritterorden; 1986
  • Křivka J.; Nové osady vzniklé na území Čech v letech 1654-1854; 1978
  • Líbal Dobroslav; Chodov, Chodovec, stavební vývoj obcí na území hl. města Prahy a jejího okolí; 1968
  • Lutterer; Zeměpisná jména Československa; 1982
  • Kolektiv autorů; Výzkumy v Čechách 1970; 1973; s. 41-42
  • Kolektiv autorů; Výzkumy v Čechách 1971; 1975; s. 115
Number of the records: 1  
Record „“ updated:

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.