Number of the records: 1  

Name : Beneš, Edvard

 1. NameBeneš, Edvard
  Date and place of birth28.05.1884 Kožlany (Česko)
  Date and place of death03.09.1948 Sezimovo Ústí (Tábor, Česko)
  Governance era18. 12. 1935 - 5. 10. 1938 ; 16. 5. 1945 - 7. 6. 1948

  Curriculum Vitae

  • Žurnalista, literát, sociolog a právník; již před 1. světovou válkou patřil do okruhu Masarykových realistů. Vedle T. G. Masaryka a M. R. Štefánika vůdčí osobnost českého zahraničního odboje. Po vzniku Československa v letech 1918 až 1935 ministrem zahraničí. Prezidentského úřadu se ujal ve velmi neklidné vnitropolitické i mezinárodní situaci. Dne 29. 9. 1938 byla bez účasti zástupců Československa podepsána Mnichovská dohoda, která přiznala nacistickému Německu postoupení českomoravského pohraničí. Dne 5. 10. 1938 podal demisi a odešel do exilu, v červenci roku 1940 vytvořil v Londýně exilovou vládu a převzal zpět prezidentský úřad. Po skončení II. světové války se mu nepodařilo obnovit parlamentní demokratický stát. Se sílícím vlivem komunistů se roku 1948 vyhrotila politická krize, která měla za následek jeho abdikaci dne 7. 6. 1948. Autor spisů Stranictví, Světová válka a naše revoluce, Úvahy o slovanství, Demokracie dnes a zítra, Paměti - od Mnichova k nové válce a novému vítězství, Mnichovské dny (Londýn 1958, Praha 1968).

  Note

  • Pochován v parku u vily v Sezimově Ústí.

  Books

  • Čornej Petr; Panovníci českých zemí; 1992; s. 58
  • Kolektiv autorů; Historický kaleidoskop; 1; 2011; s. 51
  • kolektiv autorů; Ottova encyklopedie A-Ž; 2019; s. 97
  • kolektiv autorů; Edvard Beneš československý a evropský politik; Sborník statí k 110. výročí narození druhého československého prezidenta; 1994; s. 3-118
  Related event

  11. března 1901 - Narodil se synovec a osobní tajemník prezidenta Edvarda Beneše Bohuš Beneš.
  10. prosince 1909 - V kostele sv. Ludmily v Praze na Vinohradech byli oddáni Hana Vlčková a Edvard Beneš.
  18. října 1918 - T. G. Masaryk podepsal spolu s Benešem a Štefánikem Washingtonskou deklaraci, ve které pojmenoval principy rodícího se státu.
  8. listopadu 1918 - Edvard Beneš ukončil návštěvu československých vojáků nasazených v bitvě u Verdunu.
  leden 1919 - Mírová konference v Paříži ukončila většinu územních sporů v poválečné Evropě.
  18. prosince 1935 - Edvard Beneš byl zvolen poprvé prezidentem ČSR.
  17. září 1938 - Delegace zástupců šlechtických rodů předala prezidentu Edvardu Benešovi prohlášení věrnosti české šlechty.
  30. září 1938 - Česká vláda za účasti prezidenta Edvarda Beneše přijala na Pražském hradě mnichovský diktát.
  5. října 1938 - Prezident Edvard Beneš odstoupil ze své funkce.
  15. března 1939 - Edvard Beneš rozeslal prezidentu Rooseveltovi, ministerským předsedům Chamberlainovi a Daladierovi, lidovému komisaři zahraničních věcí Litvinovovi a předsedovi Rady Společnosti národů Avenolovi protestní telegramy proti násilné likvidaci pomnichovské Česko-Slovenské republiky.
  16. března 1939 - Edvard Beneš vznesl jménem českého a slovenského lidu mezinárodní protest proti německé okupaci pomnichovského Československa.
  4. dubna 1945 - Edvard Beneš jmenoval v Košicích novou vládu Národní fronty, kde zaujali významné posty komunisté.
  16. května 1945 - Edvard Beneš se ujal na Pražském hradě po šesti a půl letech v exilu svého úřadu.
  19. května 1945 - Prezident E. Beneš vydává dekret o zřízení mimořádných lidových soudů.
  19. května 1945 - Prezident E. Beneš vydává dva dekrety zavádějící národní správu nad majetkem Němců, Maďarů a kolaborantů.
  17. června 1945 - Na základě Benešových dekretů byl zkonfiskován majetek rodině Ottahalových.
  21. června 1945 - Prezident E. Beneš, vycházeje vstříc volání českých a slovenských rolníků, podepsal "Dekret o konfiskaci a urychleném rozdělení zemědělského majetku Němců, Maďarů, jakož i zrádců a nepřátel českého a slovenského národa".
  20. července 1945 - Vydán tzv. osídlovací dekret, podle kterého se provádělo zemědělské osídlování konfiskovaných pozemků.
  2. srpna 1945 - Vydán dekret o zbavení občanství Němců a Maďarů, začátek organizovaného odsunu německého obyvatelstva.
  14. srpna 1945 - Prezident republiky E. Beneš vydal jeden z klíčových dekretů o zajištění a konfiskaci nepřátelského majetku, nesoucí podpisy téměř všech ministrů. Nakonec byl před svým vyhlášením nahrazen jinou normou.
  28. srpna 1945 - Dekretem prezidenta byla znárodněna československá kinematografie.
  1. října 1945 - Prezident E. Beneš vydal dekret o všeobecné pracovní povinnosti.
  24. října 1945 - Prezident E. Beneš podepsal dekrety o znárodnění dolů, bank, pojišťoven a velkých firem.
  28. března 1946 - Ústavním zákonem byly Benešovy dekrety prohlášeny za zákon.
  19. června 1946 - Edvard Beneš byl znovu zvolen prezidentem republiky.
  20. února 1948 - Národně socialističtí a sociálně demokratičtí ministři podávají demisi, kterou prezident E. Beneš nepřijal.
  24. února 1948 - Prezident republiky E. Beneš zaslal ÚV KSČ dopis, v němž navrhl smírné řešení vládní krize. Vedení KSČ jej odmítlo.
  25. února 1948 - Prezident E. Beneš podepsal demisi odstupujících ministrů, kterou mu přinesla delegace ÚV KSČ (Gottwald, Zápotocký, Nosek) a jmenoval novou vládu NF.
  27. února 1948 - Prezident E. Beneš přijal přísahu nové vlády.
  8. září 1948 - V Praze se konal pohřeb prezidenta Edvarda Beneše.
  2. prosince 1974 - V Praze zemřela Hana Benešová.

  Pictures

  • Jméno : Beneš, Edvard

   plastika, originál od Karla Dvořáka (1947 - 1948), odlil Petr Dvořák (2005) - foto z 18. 5. 2005

  • Jméno : Beneš, Edvard

   plastika, originál od Karla Dvořáka (1947 - 1948), odlil Petr Dvořák (2005) - foto z 18. 5. 2005

  • Jméno : Beneš, Edvard

   plastika, originál od Karla Dvořáka (1947 - 1948), odlil Petr Dvořák (2005) - foto z 18. 5. 2005

  • Jméno : Beneš, Edvard

   E. Beneš - kresba podle předlohy: Josef Šafránek st.

  • Jméno : Beneš, Edvard

   E. Beneš - kresba podle předlohy: Josef Šafránek ml.

  • Jméno : Beneš, Edvard

   Edvard Beneš (podle kresby M. Švabinského, z r. 1924) - převzato: Vavroušek Bohumil; Literární atlas Československý II.; 1938; s. 217

  • Jméno : Beneš, Edvard

   Edvard Beneš ve své pracovně (r. 1936) - převzato: Vavroušek Bohumil; Literární atlas Československý II.; 1938; s. 217

  • Jméno : Beneš, Edvard

   Edvard Beneš – bronzová busta od Karla Dvořáka - převzato: Vavroušek Bohumil; Literární atlas Československý II.; 1938; s. 217

Number of the records: 1  
Record „Name : Beneš, Edvard“ updated: