Number of the records: 1  

Name : Rudolf II.

 1. NameRudolf II.
  Date and place of birth18.07.1552 Vídeň
  Date and place of death20.01.1612 Praha (Česko)
  Governance era1576 - 1611

  Curriculum Vitae

  • Syn Maxmiliána II. a Marie Španělské. Poslední panovník, za jehož vlády byla Praha sídelním městem a stala se věhlasným kulturním centrem. Podporoval umění a umělce, založil cennou uměleckou sbírku, zajímal se o alchymii, astronomii a černou magii. Jsou s ním spojeny různé pověsti - nejznámější o Golemovi. Po nástupu na trůn se snažil udržet mír s Turky. V rakouských zemích prosazoval protireformaci. Jeho panování je poznamenáno sílící duševní chorobou, byl postupně zbavován vlády nad jednotlivými zeměmi ve prospěch svého bratra Matyáše, kterého podporovaly uherské, rakouské a moravské stavy. Udržel se pouze v Čechách a ve Slezsku. Byl katolík a podporoval rekatolizační plány. Roku 1609 vydal tzv. Rudolfův majestát, jímž uzákonil Českou konfesi. Roku 1611 se vzdal i české koruny a ponechal si až do své smrti pouze titul císaře Svaté říše římské. Nebyl ženatý, udržoval poměr s Kateřinou Stradovou, s níž měl několik levobočků.

  Note

  • 1564-1571 - s mladším bratrem Arnoštem pobýval ve Španělsku, kde získal na dvoře svého strýce Filipa II. poměrně široké vzdělání
  • r. 1575 - v chrámu sv. Víta na Pražském hradě byl korunován na českého krále
  • r. 1575 - v Řezně byl slavnostně korunován císařem Svaté říše římské
  • od r. 1583 - císař trvale sídlil v Praze na Pražském hradě
  • Pochován v královské kryptě v katedrále sv. Víta na Pražském hradě.

  Books

  • Kolektiv autorů; Pražský hrad; roč. 4./I.; programový čtvrtletník; 1998; s. 26-31
  • Kolektiv autorů; Pražský hrad; roč. 1./II.; programový čtvrtletník; 1995; s. 8
  • Čornej Petr; Panovníci českých zemí; 1992; s. 44
  • Vlček Emanuel; Karel IV. a jeho doba; 1989; s. 2
  • Kostílková Marie; Iluminované rukopisy Svatovítského chrámu; 1975; s. 3
  • Frejková Olga; Česká renesance na pražském hradě; 1941; s. 4
  • Kolektiv autorů; Historický kaleidoskop; 1; 2011; s. 49
  • Fraňková Marie; Výměna vsí panství karlštejnského v 1597; s. 14
  • Vinař Otakar; Habsburské sňatky a dědičnost aneb příbuzenství nezná hranic; s. 5, 9, 10, 16, 17
  • Guth Karel; Hrad; s. 5, 7
  • Vlček František; Stručné dějiny Břevnova a jeho kláštera; 1941; s. 14
  • Blažíček Oldřich J.; Slovník pojmů z dějin umění; Názvosloví a tvarosloví architektury, sochařství, malby a užitého umění; 1991; s. 181
  • Vavroušek Bohumil; Literární atlas Československý; 2.; 1938; s. 274
  • kolektiv autorů; Ottova encyklopedie A-Ž; 2019; s. 746, 795, 853
  • Edgar Emil; Habánská keramika; 1918; s. 17
  • Vilímková M.; Plán Pražského hradu a části Hradčan z pol. 18. st.; 1985; s. 2, 5, 7, 8, 9, 10, 13, 14
  • Janáček Josef; Malé dějiny Prahy; 1968; s. 185, 187, 191-195
  • Bednář; Panovníci českých zemí v rodových a dobových souvislostech; 2004
  • Kolektiv autorů; History revue - Speciál; 1; 2012; s. 80
  • Kolektiv autorů; History revue; 6; 2013; s. 22
  Related event

  21. září 1572 - Císař Rudolf II. byl v Prešpurku korunován svatoštěpánskou korunou na uherského krále.
  roku 1577 - Jiří st. Melantrich byl císařem povýšen do šlechtického stavu s přídomkem z Aventina a obdržel erb s heslem "Nepodlehne ani ohni, ani meči".
  4. února 1577 - Rudolf II. doplnil mincovní systém o nový nominál, malý groš.
  28. července 1578 - Vydán "drahotní řád" pro pražská města, jež zaváděl kontroly cen".
  roku 1579 - Dekretem císaře Rudolfa II. byl v kladrubské oboře založen dvorní hřebčín.
  roku 1584 - Začala stavba Rudolfovi štoly v Praze ve Stromovce.
  roku 1590 - Děkan Pontan z Breitenbergu nechal přenést rakve s ostatky Rudolfa II., Ferdinanda I., Maxmiliána II. a Anny Jagellonské do vrchní části Collinova mauzolea..
  1. května 1591 - Do služeb císaře Rudolfa II. nastoupil skladatel Franz Sale.
  roku 1593 - Dokončena stavba Rudolfovi štoly v Praze ve Stromovce.
  16. září 1597 - Rudolf II. vydaným výnosem povolil střelcům postavit u zdi nad severním opevněním Pražského hradu malé příbytky (vznik Zlaté uličky).
  15. října 1598 - Rudolf II. vydal nový cechovní řád.
  25. června 1608 - V Libni u Prahy byl sjednám mír mezi císařem Rudolfem II. a jeho bratrem Matyášem.
  9. července 1609 - Rudolf II. vydal dokument - Rudolfův majestát - zajišťující náboženskou svobodu na základě české konfese.
  20. ledna 1612 - Na Pražském hradě zemřel Rudolf II., císař římsko-německý, král uherský a český.
  6. února 1612 - V kostele Všech svatých na Pražském hradě byl pochován císař Rudolf II.
  1. října 1612 - Ostatky císaře Rudolfa II. byly přeneseny z kostela Všech svatých do chrámu sv. Víta.

  Pictures

  • Jméno : Rudolf II.

   Rudolf II. Habsburský - kresba podle předlohy: Josef Šafránek st.

  • Jméno : Rudolf II.

   Rudolf II. Habsburský - kresba podle předlohy: Josef Šafránek st.

  • Jméno : Rudolf II.

   Rudolf II.: rytina od Sadelera z knihy K. Chytila „Umění v Praze za Rudolfa II. - převzato: Vavroušek Bohumil; Literární atlas Československý II.; 1938; s. 274

Number of the records: 1  
Record „Name : Rudolf II.“ updated:

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.