Number of the records: 1  

Name : Maxmilián II.

 1. NameMaxmilián II.
  Date and place of birth31.07.1527 Vídeň
  Date and place of death12.10.1576 Řezno
  Governance era1564 - 1576

  Curriculum Vitae

  • Syn Ferdinanda I., císař římský, král český, německý a uherský, markrabě moravský. Otec císařů Rudolfa II. Habsburského a Matyáše. V mládí žil na španělském dvoře. Tajně vyznával luteránství, veřejně se hlásil ke katolictví, čímž si zajistil římskou korunu a vládu v Uhrách, českých a rakouských zemích. Po nástupu na trůn nábožensky zdrženlivý, jeho snaha o vyrovnání mezi protestanty a katolíky nebyla úspěšná. Odmítl podepsat tzv. Českou konfesi - společné vyznání víry českých nekatolíků. Podporu slíbil r. 1575 pouze ústně. Měl za manželku vlastní sestřenici Marii Španělskou.

  Note

  • Manželka Maxmiliána II.:
  • Od r. 1548 Marie Španělská (*21. 6. 1528, +26. 2. 1603).
  • … Dcera Anna (*2. 11. 1549, +26. 10. 1580), španělská královna, manželka krále Filipa II.
  • … Syn Ferdinand (*1551, +1552).
  • … Syn Rudolf II. (*18. 7. 1552, +20. 1. 1612), císař římský.
  • … Syn Arnošt (*15. 7. 1553, +12. 2. 1595), nizozemský místodržitel.
  • … Dcera Alžběta (*5. 7. 1554, +22. 1. 1592), francouzská královna, manželka krále Karla IX.
  • … Dcera Marie (*1555, +1556).
  • … Syn Matyáš (*24. 2. 1557, +20. 3. 1619), císař římský.
  • … Syn (+1557, +1557).
  • … Syn Maxmilián (*12. 10. 1558, +2. 11. 1618), velmistr řádu německých rytířů.
  • … Syn Albrecht (*13. 11. 1559, +13. 7. 1621), portugalský vicekrál a nizozemský místodržitel.
  • … Syn Václav (*9. 3. 1561, +22. 9. 1578).
  • … Syn Fridrich (*1562, +1563).
  • … Dcera Marie (*1564, +1564).
  • … Syn Karel (*1565, +1566).
  • … Dcera Markéta (*25. 1. 1567, +5. 7. 1633), jeptiška.
  • … Dcera Eleonora (*1568, +1580), rakouská arcivévodkyně.
  • r. 1563 - korunován na uherského krále
  • r. 1575 - přislíbil českým nekatolickým stavům na zemském sněmu společné vyznání víry, tzv. Česká konfese
  • Pochován v královském mauzoleu v katedrále sv. Víta na Pražském hradě.

  Books

  • Mandelová Helena; České korunovační klenoty; 1993; s. 7
  • Čornej Petr; Panovníci českých zemí; 1992; s. 43
  • Vlček Emanuel; Karel IV. a jeho doba; 1989; s. 2
  • kolektiv autorů; Rudolf II. a Praha; Císařský dvůr a rezidenční město jako kulturní a duchovní centrum střední Evropy; 1997
  • Bravermanová Milena; Textilie z hrobu Maxmiliána II. Habsburského z Colinova mauzolea v katedrále sv. Víta na Pražském hradě; s. 497-521
  • Vinař Otakar; Habsburské sňatky a dědičnost aneb příbuzenství nezná hranic; s. 5, 9, 16, 17
  • Sommer Petr; Sázavský klášter; 1996; s. 8
  • kolektiv autorů; Ottova encyklopedie A-Ž; 2019; s. 606, 853
  • Vilímková M.; Plán Pražského hradu a části Hradčan z pol. 18. st.; 1985; s. 9, 13
  • Janáček Josef; Malé dějiny Prahy; 1968; s. 185
  • Bednář; Panovníci českých zemí v rodových a dobových souvislostech; 2004
  Related event

  31. ledna 1557 - Architekt Bonifác Wohlmut předal císaři Maxmiliánu II. návrh na výstavbu varhanní kruchty v katedrále sv. Víta na Pražském hradě.
  14. května 1562 - Maxmilián II. korunován na českého krále.
  8. září 1563 - Maxmilián II. v Prešpurku korunován uherským králem.
  3. března 1567 - Za přítomnosti císaře Maxmiliána byl na Pražském hradě zahájen sněm stavů království českého.
  15. ledna 1577 - Z Lince do Prahy vyjel pohřební průvod s ostatky císaře Maxmiliána II.
  22. března 1577 - Rakev s ostatky císaře Maxmiliána II. byla vystavena v kostele sv. Jakuba v Praze.
  23. března 1577 - V kostele sv. Víta na Pražském hradě byl pochován císař Maxmiliána II.
  1. března 1580 - Na Pražském hradě zemřela Eleonora Habsburská.
  18. března 1580 - V kostele sv. Víta na Pražském hradě byla pochována Eleonora Habsburská, poslední dítě Maxmiliána II. a Marie Španělské.
  roku 1590 - Děkan Pontan z Breitenbergu nechal přenést rakve s ostatky Rudolfa II., Ferdinanda I., Maxmiliána II. a Anny Jagellonské do vrchní části Collinova mauzolea..
  25. června 1974 - Otevřena kovová schrána s ostatky Maxmiliána II., vyzvednutá při restaurování Colinova mauzolea v chrámu sv. Víta na Pražském hradě.

  Pictures

  • Jméno : Maxmilián II.

   Maxmilián II. - kresba podle předlohy: Josef Šafránek st.

Number of the records: 1  
Record „Name : Maxmilián II.“ updated:

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.