Number of the records: 1  

Name : Vladislav II. Jagellonský

 1. NameVladislav II. Jagellonský
  Date and place of birth01.03.1456 Krakov
  Date and place of death13.03.1516 Budín
  Governance era1471 - 1516

  Curriculum Vitae

  • Polský princ, původem z litevského velkoknížecího rodu Jagellonců. Po matce z rodu Habsburků a Lucemburků. Jeho pradědem byl císař Zikmund a prapradědem císař Karel IV. Na český trůn byl zvolen proti kandidatuře Matyáše Korvína, kde první dvě desetiletí docházelo k vážným střetům. Také silný vliv stavů Vladislava II. značně omezoval. V roce 1490 Matyáš Korvín zemřel a Vladislav se stal mocným panovníkem jagellonské říše s centrem v Budíně a pod jeho vládou se ocitly všechny země Koruny české. Praha však na dlouhou dobu přestala být sídlem královským.
  • Za jeho vlády vznikly významné pozdně gotické stavby: Prašná brána od Matěje Rejska, Vladislavský sál na Pražském hradě od Benedikta Rieda, klenutý sál na Křivoklátu. Pro katedrálu sv. Víta ulit v Kutné Hoře velký zvon, postavena oratoř, vytvořeny busty sv. Václava, sv. Víta a sv. Vojtěcha. Dokonce na krátký čas byla zahájena dostavba katedrály.

  Note

  • Manželky:
  • Od r. 1476 Barbora Braniborská (*29./30. 5. 1464, +4. 9. 1515).
  • Od r. 1490 Beatrix Neapolská (*16. 11. 1457, +23. 9. 1508).
  • Od 27. 3. 1502 Anna z Foix a Candale (*kol. 1484, + 26. 7. 1506).
  • … Anna (*23. 7. 1503 Budín, +27. 1. 1547 Pražský hrad).
  • … Ludvík (*1. 3. 1506, +29. 8. 1526).

  Sources

   Buštěhradský zpravodaj č. 1; 2022, s. 23

  Books

  • Mandelová Helena; České korunovační klenoty; 1993; s. 7
  • Čornej Petr; Panovníci českých zemí; 1992; s. 40
  • Kšír Josef; K původu české královny Anny; s. 40-42, 47
  • Bravermanová Milena; Textilie z hrobu Anny Jagellonské z Colinova mauzolea v katedrále sv. Víta na Pražském hradě; s. 438
  • Guth Karel; Hrad; s. 5
  • Palacký František; Dějiny národu českého v Čechách a v Moravě dle původních pramenů; sv. XII., kniha XVII; 1928; s. 13-227
  • Palacký František; Dějiny národu českého v Čechách a v Moravě dle původních pramenů; sv. XI., kniha XVI; 1928; s. 11-300
  • Sommer Petr; Sázavský klášter; 1996; s. 7
  • Durdík Tomáš; Hrady severních Čech; 1992; s. 56
  • kolektiv autorů; Ottova encyklopedie A-Ž; 2019; s. 795, 1097
  • Vilímková M.; Plán Pražského hradu a části Hradčan z pol. 18. st.; 1985; s. 10, 12
  • Janáček Josef; Malé dějiny Prahy; 1968; s. 134, 142, 147, 154, 159
  • kolektiv autorů; České korunovační klenoty 17.-21.1.2023 Katedrála sv. Víta; Výstava ke 30. výročí vzniku České republiky; 2023; s. 9
  Related event

  27. května 1471 - Vladislav II. Jagellonský byl v Kutné Hoře zvolen českým králem.
  22. srpna 1471 - Vladislav, prvorozený syn polského krále, korunován v katedrále sv. Víta na Pražském hradě na českého krále.
  roku 1478 - Král Vladislav Jagellonský zrušil židovský hřbitov zvaný Židovská zahrada, který ve středověku zaujímal prostor mezi ulicemi Spálenou, Jungmannovou a Lazarskou na Novém Městě pražském.
  7. prosince 1478 - Na radnici v Olomouci byla vyhlášena smlouva o příměří mezi Vladislavem Jagellonským a Matyášem Korvínem, podle níž mohli oba panovníci užívat titul "český král".
  roku 1484 - Vladislav Jagellonský se přestěhoval z Králova Dvora u Prašné brány na Pražský hrad.
  31. října 1502 - Král Vladislav obnovil obyvatelům Kralup jejich práva a svobody, o které přišli za válečných dob.
  roku 1508 - Král Vladislav Jagellonský postavil Jednotu bratrskou mimo zákon.
  26. května 1521 - Anna Jagellonská, dcera Vladislava II. se provdala za Ferdinanda I. Habsburského.
  www
  www.vlassky-dvur.cz/historie/vladislav-jagellonsky
  Links to another records
  (1) - Monarchs
  (10) - Monuments
  (6) - Castle
  (1) - Fort
  (3) - Object
  (10) - Village

  Pictures

  • Jméno : Vladislav II. Jagellonský

   Vladislav II. Jagellonský - kresba podle předlohy: Josef Šafránek st.

Number of the records: 1  
Record „Name : Vladislav II. Jagellonský“ updated: