Number of the records: 1  

Name : Václav II.

 1. NameVáclav II.
  Date and place of birth27.09.1271
  Date and place of death21.06.1305
  Governance era1283 - 1305

  Curriculum Vitae

  • Syn Přemysla Otakara II. a jeho druhé manželky Kunhuty. Byl šestý český a první polský král z dynastie Přemyslovců. Po Přemyslově smrti v bitvě na Moravském poli roku 1278 byl držen jako sedmiletý svým poručníkem Otou I. Braniborským na hradě Bezdězu. Teprve dvanáctiletý Václav se konečně ujal vlády. Ze začátku byl pod značným vlivem svého otčíma Záviše z Falkenštejna, kterého nechal později popravit. Jeho mocenské zájmy směřovaly na východ. Tak roku 1300 získal polskou korunu a o rok později pro svého syna Václava III. i korunu uherskou. Po smrti své první ženy pojal za manželku Elišku Rejčku, dceru polského krále Přemysla II. Velkopolského. Během své vlády se Václav spoléhal spíše na umění diplomatické než válečné. Roku 1300 uskutečnil mincovní reformu, vznikl Horní zákoník (Ius rega), byla rozšířena ražba nových kvalitních mincí, pražského (resp. českého) groše díky bohatým nalezištím stříbra, zejména v Kutné Hoře. Tím se mu podařilo stimulovat hospodářský vývoj a zahraniční obchod. Neuspěl v pokusech o založení vysokého učení v Čechách a o kodifikaci právních zvyklostí. Václav II. byl literárně činný a byl i velkým mecenášem minesengrů.

  Note

  • Václav II. podle antropologa MUDr. Emanuela Vlčka podlehl tuberkulóze.
  • Pochován v kostele sv. Jakuba v klášteře na Zbraslavi.
  • Manželky Václava II.:
  • Guta Habsburská (+18. 6. 1297).
  • … Mezi lety 1288 - 1296 porodila celkem devět dětí (čtyři syny a pět dcer).
  • … Dcera Eliška (*20. 1. 1292 Praha, +28. 9. 1330 Praha), první manželka Jana Lucemburského.
  • Od r. 1303 polská princezna Richenza alias Eliška Rejčka (*1. 9. 1288 Poznaň, +18. 10. 1335 Staré Brno).
  • ... Dcera Anna Přemyslovna (*15. 6. 1305, +1336/1337), manželka Jindřicha I. Javorského.

  Sources

   Kronika Uhříněvsi I.

  Books

  • Mandelová Helena; České korunovační klenoty; 1993; s. 7
  • Čornej Petr; Panovníci českých zemí; 1992; s. 28
  • kolektiv autorů; Kalendář pro Zbraslav; září až prosinec 2015; 2015; s. 16
  • Kostílková Marie; Iluminované rukopisy Svatovítského chrámu; 1975; s. 1
  • Kolektiv autorů; Historický kaleidoskop; 1; 2011; s. 49
  • Hučková Milada; Nejstarší česká kronika stále aktuální…; s. 6
  • Perniš Jaroslav; Lucemburské nevesty anjouovských princov; s. 13-14
  • Guth Karel; Hrad; s. 4
  • Marhevská Eva; Páni z Homberka; s. 6
  • Starý Marek; Zemský písař Štěpán z Tetína, jeho původ a potomstvo; s. 27, 28, 29
  • Pludek Alexej; Králevic, král, císař; Vyprávění o Karlu IV.; 1988; s. 59, 112, 136
  • Pludek Alexej; Český král Karel; 1979; s. 13, 14, 24, 28, 29, 64, 73, 78, 92
  Related persons
  * otec: Přemysl II. Otakar, kolem 1233 - 26. 8. 1278
  Related families
  Přemyslovci
  Related event

  roku 1283 - Král Václav II. věnoval ves Radlice své chůvě.
  24. května 1283 - Václav II. se po dlouhém věznění vrátil do Prahy.
  roku 1296 - Václav II. nechal převést ostatky svého otce Přemysla Otakara II. do Prahy.
  roku 1297 - Václav II. byl korunován na českého krále.
  roku 1297 - Václav II. nechal převést ostatky svého otce Přemysla Otakara II. z kláštera Na Františku na Pražský hrad.
  3. června 1297 - Václav II. položil základní kámen ke stavbě chrámu Panny Marie na Zbraslavi.
  roku 1300 - Václav II. zahájil ražbu oboustranné mince, tzv. pražského groše, s přesně určeným obsahem stříbra a počtem kusů z jedné hřivny kovu (váha nepatrně větší než čtvrt kilogramy).
  roku 1304 - Český král Václav II. uhájil ve válečném střetnutí s císařem Albrechtem I. suverenitu české země.
  roku 1306 - Po zavraždění Václava II. se o uvolněný český trůn ucházel manžel jeho dcery Anny, Jindřich Korutanský.
  27. března 1334 - Z iniciativy markraběte Karla usedl vyšehradský probošt Jan řečený Volek na olomoucký biskupský stolec jako Jan VII.
  18. října 1335 - Zemřela česká a polská královna Richenza alias Eliška Rejčka, poté co ovdověla a uchýlila se do svých věnných měst, partnerka Jindřicha z Lipé.
  Links to another records
  (1) - Monarchs
  (1) - Historical persons
  (11) - Monuments
  (4) - Chateau
  (5) - Castle
  (1) - Feudal residence
  (1) - Object
  (7) - Village
  (1) - Part of city

  Pictures

  • Jméno : Václav II.

   Václav II. - kresba podle předlohy: Josef Šafránek st.

cccs
Number of the records: 1  
Record „Name : Václav II.“ updated: