Number of the records: 1  

Keyword : secese

 1. Keywordsecese
  DescriptonUmělecký styl vzniklý na přelomu 19. a 20. st., jako reakce na realismus a rozvíjející se symbolismus. Inspiroval se přírodními formami, hlavně rostlinnými. Secesní umění prostřednictvím uměleckého řemesla a městské architektury proniklo do běžného měšťanského života.
  Příznačným rysem je plošná stylizace, jmenovitě rostlinných motivů, v níž jsou přimíseny i prvky naturalistické. Secese se uplatnila kromě malby a sochařství v grafice, v knižní kultuře, uměleckém průmyslu a zařízení interiéru i ve vnějším utváření architektury (u nás některé práce J. Kotěry).

  Books

  • Blažíček Oldřich J.; Slovník pojmů z dějin umění; Názvosloví a tvarosloví architektury, sochařství, malby a užitého umění; 1991; s. 187
  Related term
  umělecký směr
  Links to another records
  (15) - Monuments
  (11) - Chateau
  (4) - Palace
  (21) - Village
  (3) - Part of city

  Note

   Někdy zvaný také "sloh kolem r. 1900", hnutí usilující o nový výtvarný výraz oproštěný od historismu. V Anglii (Modern Style) předznamenané J. Ruskinem a rozšířené zásluhou W. Morise, ve Francii (Art Nouveau) zvláště prostřednictvím díla českého malíře A. Muchy a v Německu mnichovského časopisu Die Jugend (Jugendstil), v Rakousku (Wiener Sezession) atd.
Number of the records: 1  
Record „Keyword : secese“ updated: