Number of the records: 1  

Keyword : II. světová válka

 1. KeywordII. světová válka
  DescriptonNejrozsáhlejší a nejničivější válečný konflikt v dějinách lidstva. Do války bylo v letech 1939 - 1945 postupně vtaženo 61 zemí s více než 80% obyvatel naší planety. Ztráty na lidských životech překročily 50 miliónů.

  Sources

   MF Dnes; čtvrtek 26. 5. 2022, s. 4

  Books

  • Kolektiv autorů; Historický kaleidoskop; 2; 2011; s. 20-27
  • Kolektiv autorů; Historický kaleidoskop; 3; 2011; s. 17-19, 20-22, 23-26, 40-43, 51-53, 56, 57-58
  • kolektiv autorů; Ottova encyklopedie A-Ž; 2019; s. 215, 223
  • Janáček Josef; Malé dějiny Prahy; 1968; s. 317-321
  Related event

  23. září 1938 - Vyhlášena mobilizace - převratný okamžik symbolizující odhodlání bránit republiku proti rozpínavému německému nacismu, které přesto nakonec padlo bez boje.
  30. září 1938 - Česká vláda za účasti prezidenta Edvarda Beneše přijala na Pražském hradě mnichovský diktát.
  18. listopadu 1938 - První německé jednotky vstoupily do Harrachova.
  14. března 1939 - Již večer vtrhla německá armáda do Ostravy.
  15. března 1939 - Začala okupace Čech a Moravy vojsky nacistického Německa, de iure zanikla Druhá republika.
  16. března 1939 - Německá stráž spolu s německými studenty uvítala na Pražském hradě Adolfa Hitlera, který zde vydal výnos o zřízení Protektorátu Čechy a Morava.
  1. dubna 1939 - Protektorátní okupační úřady povolily pouze jedinou politickou stranu Národního souručenství.
  21. června 1939 - Říšský protektor Konstantin von Neurath vydal nařízení o vyvlastnění židovského majetku. V protektorátu tak vešla v platnost první protižidovská opatření.
  září 1939 - Delegace zástupců šlechtických rodů hlásících se k německé národnosti předala protektorátnímu prezidentovi Emilu Háchovi prohlášení věrnosti české šlechty.
  1. září 1939 - V sokolovně a v sále restaurace p. Vávry v Uhříněvsi byli ubytováni příslušníci okupačních vojsk.
  1. září 1939 - Vypukla II. světová válka.
  2. října 1939 - V Praze byl zaveden lístkový systém na nákup potravin a jiného zboží.
  v listopadu 1939 - Náčelník štábu zemského velitelství Obrany národa - Morava Ladislav Kotík byl zatčen gestapem.
  17. listopadu 1939 - V reakci na předchozí protiněmecké studentské nepokoje v Praze byla vydána Vyhláška o uzavření českých vysokých škol na tři roky.
  26. ledna 1940 - Nařízením říšského protektora byly všechny osoby židovského původu vyloučeny z hospodářského života v protektorátu Čechy a Morava.
  3. června 1940 - Válečný pilot Josef Decastello zahynul v letounu Bloch, když byl během letu sestřelen protileteckým kanónem.
  16. dubna 1941 - Provedena první výsadková operace na území protektorátu s krycím jménem Benjamin, která však skončila nezdarem vzhledem k tomu, že místo u Kolína skončila v Alpách.
  17. května 1941 - Přesně 29 měsíců po zveřejnění prvního dílu komiksu "Černí jezdci řádí" byl okupačními úřady zakázán Mladý hlasatel.
  23. června 1941 - Tisův Slovenský stát vyhlašuje válku Sovětskému svazu.
  26. června 1941 - Protektorátní vládní nařízení zavedlo pracovní knížky, které měly přispět k plánovitému rozmísťování pracovních sil.
  16. července 1941 - Válečný pilot Antonín Velebnovský zahynul v troskách letounu Hurricane.
  18. července 1941 - Okupanti zrušili benediktinský Emauzský klášter v Praze.
  15. září 1941 - Vstoupila v platnost povinnost pro všechny Židy na územích okupovaných Němci nosit na veřejnosti symbol žluté Davidovy hvězdy s nápisem Jude.
  27. září 1941 - Reinhard Heydrich byl jmenován zastupujícím říšským protektorem v Čechách a na Moravě.
  28. září 1941 - Pražské gestapo provedlo čtyři popravy.
  28. září 1941 - V Praze byl gestapem popraven generál Josef Bílý, vrchní velitel odbojové organizace Obrana národa.
  28. září 1941 - V Praze byl gestapem popraven generál Hugo Vojta, zemský velitel odbojové organizace Obrana národa.
  29. září 1941 - Pražské gestapo provedlo dvacet poprav.
  3. října 1941 - V Praze byl gestapem popraven člen odboje plukovník Josef Balabán.
  3. října 1941 - Při nočním zátahu gestapa v budově jinonického Akcízu bylo během vysílání depeší do Londýna zatčeno 5 členů protinacistické odbojové skupiny Úvod.
  16. října 1941 - Z bubenského nádraží v Praze odjel první židovský transport do ghetta v polské Lodži.
  21. října 1941 - Gestapo zatklo českého šlechtice, novináře a odbojáře Zdeňka Bořka Dohalského a umístilo do věznice v Praze na Pankráci.
  29. října 1941 - Heinrich Himmler v doprovodu Reinharda Heydricha při své návštěvě Prahy vykonal přehlídku čestné jednotky SS na Pražském hradě.
  listopad 1941 - Hornický dům v Ostravě byl poškozen zásahem letecké pumy.
  24. listopadu 1941 - Z Masarykova nádraží v Praze byl vypraven v pět hodin ráno první transport Židů do Terezína, tzv. transport "Komanda výstavby" čítající 342 mladých mužů.
  22. prosince 1941 - V koncentračním táboře Mauthausen zahynul herec, textař, skladatel, režisér, scénarista, publicista a nakladatel Karel Hašler.
  29. prosince 1941 - Parašutisté skupiny Anthropoid rotmistři Josef Gabčík a Jan Kubiš seskočili na okupované území, tzv. protektorátu, u obce Nehvizdy nedaleko Prahy.
  roku 1942 - V Argentinské ulici v pražských Holešovicích byla postavena dřevěná stavba Hasičské stanice, která byla součástí sítě německé obrany Prahy proti leteckým náletům za druhé světové války.
  18. ledna 1942 - Z Plzně vyjel první transport s místními Židy.
  22. února 1942 - Z Kladna byl vypraven první vlak smrti pod označením "Y", který odvezl 800 kladenských Židů.
  15. března 1942 - Do koncentračních táborů bylo deportováno 458 židovských obyvatel Boskovic.
  9. května 1942 - V Osvětimi zahynul herec, režisér a dramaturg Václav Jiřikovský.
  18. května 1942 - Z důvodu nedostatku jakéhokoliv druhu materiálu vydaly protektorátní úřady všeobecný zákaz staveb.
  26. června 1942 - Na střelnici v Praze Kobylisích byl spolu s manželkou a dcerou popraven vlastenec, politik Adolf Schart, starosta Dobříše.
  27. května 1942 - V Praze byl spáchán atentát na zastupujícího říšského protektora Reinharda Heydricha.
  v červnu 1942 - Za heydrichiády byl zatčen profesor a rektor semináře v pražských Dejvicích Josef Beran.
  5. června 1942 - Po atentátu na Heydricha byli zatčeni bratři František a Antonín Dohalští a internováni v Terezíně.
  10. června 1942 - V Lidicích byla popravena čtveřice rodáků z Číčovic.
  10. června 1942 - Fašisti vypálili obec Lidice na Kladensku.
  24. června 1942 - Fašisté vypálili obec Ležáky, 33 dospělých osob popravili a 11 dětí poslali do koncentračního tábora v Chelmnu, kde zahynuly v plynové komoře; dvě dívky byly vybrány k poněmčení.
  26. června 1942 - Na střelnici v Praze Kobylisích byl spolu s manželkou a dcerou popraven vlastenec, politik Adolf Schart, starosta Dobříše.
  30. června 1942 - V Praze na kobyliském popravišti byl popraven voják a odbojář generál Josef Mašín, člen zpravodajsko-sabotážní skupiny Heillige drei Könige.
  4. července 1942 - Na plzeňském gestapu zemřel po požití cyankáli odbojář Václav Linhart.
  23. srpna 1942 - V Terezíně byl umučen novinář, fejetonista, politický a kulturní komentátor Karel Zdeněk Klíma, šéfredaktor Lidových novin.
  12. září 1942 - Do Terezína byl vypraven transport Bg 12. V jeho vagonech bylo 1000 Židů, z nichž bylo 46 z Uhříněvsi.
  14. září 1942 - Malířka Edita Hirschová vyjela v 8,55 hod. z nádraží Le Bourget-Drancy s transportem Židů do koncentračního tábora Osvětim.
  22. září 1942 - V koncentračním táboře Mauthausenu zemřel důstojník československé armády Oldřich Pechal.
  24. října 1942 - Jako odveta za atentát na R. Heydricha bylo v koncentračním táboře Mauthausen popraveno 262 Čechů a Češek.
  17. ledna 1943 - V koncentračním táboře Stutthof zemřel člen odboje Zdeněk Linhart.
  22. ledna 1943 - Nacisté deportovali z Podivína 286 Židů do vyhlazovacích táborů.
  23. února 1943 - V pražské Lucerně pronesl K. H. Frank projev k zahájení totální mobilizace v českých zemích.
  15. dubna 1943 - První nálet anglo-amerických letadel na plzeňskou Škodovku.
  13. července 1943 - Nacisté vypálili obec Český Malín na Volyni (popelem lehlo 68 domů a 61 hospodářských budov) a zavraždili přitom 374 Čechů a 26 Poláků.
  28. října 1943 - Prezident E. Beneš přijal u příležitosti 25. výročí vzniku ČSR českou exilovou vládu.
  17. dubna 1944 - Proběhl britský nálet na Plzeň, při kterém zahynulo na 1000 lidí.
  10. května 1944 - Bojkovickou zbrojovku na Uherskobrodsku zničila mohutná exploze (podle historiků největší protektorátní sabotážní akce).
  4. června 1944 - Státní ministr pro Čechy a Moravu Karl Hermann Frank zřídil jediné protektorátní vyznamenání "Čestný štít Protektorátu Čechy a Mora s orlicí sv. Václava".
  24. srpna 1944 - Proběhl nálet 268 bombardérů na rafinérii, letiště a nádraží v Pardubicích, při kterém zahynulo 213 lidí.
  24. srpna 1944 - Při bombardování rafinérie v Záluží byl sestřelen letoun B17, který dopadl do prostoru dolu Alexandr. Při tom zahynulo 6 členů posádky a při následné explozi bylo těžce popáleno 13 lidí, z nichž 11 později podlehlo následkům zranění.
  29. srpna 1944 - Letka amerických bombardérů B-17G a B24, které odstartovaly z amerických základen v Itálii s cílem provést nálet na rafinérie na syntetický benzín, seřazovací nádraží a průmyslovou oblast Moravské Ostravy, byla na Zlínsku v okolí Slavičína napadena německými stíhači a zcela zničena.
  6. října 1944 - Ministr čs. exilové vlády poblahopřál gen. L. Svobodovi v Dukelském průsmyku ke vstupu na čs. území.
  20. října 1944 - V Praze na Pankráci byl popraven tlumočník na gestapu a člen odboje Bedřich Linhart.
  30. října 1944 - Na základě mobilizační vyhlášky vydal velitel osvobozeného území generál Hasal-Nižborskij pokyn ke zřizování náborových úřadů, kde se měli hlásit čs. občané branných ročníků na Podkarpatsku.
  15. listopadu 1944 - Jedním letounem byla bombardována holešovická elektrárna v Praze.
  15. listopadu 1944 - Při leteckém náletu na Havlíčkův Brod zahynuli při povinném sběru papíru čtyři žáci zdejší obecné školy.
  20. listopadu 1944 - Při bombardování Břeclavi byl zničen kostel sv. Václava.
  14. prosince 1944 - Za pomoc partyzánům poslal stanný soud v Morávce na smrt 14 místních obyvatel.
  17. prosince 1944 - Nad Severní Moravou a Slezskem se odehrála jedna z největších leteckých bitev nad územím protektorátu.
  20. prosince 1944 - První úspěšný nálet spojenců na plzeňskou Škodovku.
  28. prosince 1944 - Proběhl nálet, který zničil rafinérii v Pardubicích.
  20. ledna 1945 - Košice a Prešov byly osvobozeny od nacistů.
  23. ledna 1945 - Rožňava byla osvobozena od nacistů.
  27. ledna 1945 - Levoča byla osvobozena od nacistů a gardistů.
  14. února 1945 - Při bombardování Prahy byl poškozen Palackého most přes Vltavu.
  14. února 1945 - Uskutečnil se americký nálet 62 bombardérů na Prahu, při kterém zahynulo 701 lidí, 80 zůstalo nezvěstných a dalších 1184 bylo zraněno. Zničeno nebo poškozeno bylo 2645 domů a 11 000 Pražanů se tak během chvíle ocitlo bez přístřeší.
  17. února 1945 - Na území protektorátu byla vysazena parašutistická skupina Platinum-Pewter.
  17. února 1945 - Nacisté vypracovali tajný plán na ochromění Ostravska.
  23. února 1945 - Na úbočí Sněžky v Krkonoších havarovalo ve vánici německé vojenské dopravní letadlo JU-52. Pád nepřežilo 23 vojáků a členů posádky, transportovaných z lazaretu v Breslau.
  15. března 1945 - Proběhl nálet více jak 100 bombardérů B-17 na Kolín, při kterém bylo zničeno na 60% výrobních kapacit rafinérie a zahynulo při něm 37 lidí.
  duben 1945 - V okolí Hrabyně probíhaly nejtěžší boje Ostravské operace, která měla za cíl osvobození Ostravy obsazené Němci.
  11. dubna 1945 - Po těžkých bojích osvobodila sovětská vojska Lanžhot.
  16. dubna 1945 - Sovětská vojska osvobodila Břeclav a Hustopeče.
  17. dubna 1945 - Na konci II. světové války bylo město Beroun poškozeno silným náletem.
  18. dubna 1945 - Na nádraží v Uhříněvsi dorazil transport ruských zajatců.
  18. dubna 1945 - Proběhl americký nálet na nádraží v Kolíně, při kterém zahynulo 5 lidí.
  19. dubna 1945 - Po udání dvou konfidentů nacisté vypálili osadu Ploština na Zlínsku a její obyvatele za podporu partyzánů zmasakrovali (24 osob bylo zaživa upáleno).
  20. dubna 1945 - Američtí vojáci z 2. obrněné divize likvidují v Aši poslední německý odpor.
  25. dubna 1945 - Hloubkoví letci bombardovali transport německých uprchlíků v Uhříněvsi.
  25. dubna 1945 - Proběhl americký nálet na Plzeň, při kterém byly zničeny dvě třetiny škodováckého závodu a stovky domů zahynulo při něm 67 lidí.
  26. dubna 1945 - Ruská armáda 2. ukrajinského frontu osvobodila Brno.
  1. května 1945 - Obec Přečkovice ležící severně od Bojkovic byla osvobozena Rudou armádou.
  1. května 1945 - Obec Závada byla osvobozena Sovětskou armádou.
  2. května 1945 - Osada Vařákovy paseky na hřebeni Vizovických vrchů byla vypálena jednotkou SS-Jagdeinsatz.
  2. května 1945 - Volání státního rozhlasu v Praze ve 12:33 hodin o pomoc se stalo signálem k propuknutí Pražského povstání.
  4. května 1945 - Vojáci německé 11. pancéřové divize generála Weitersheima se vzdávají Američanům ve Všerubech.
  5. května 1945 - Město Stříbro bylo osvobozeno příslušníky V. sboru III. americké armády.
  5. května 1945 - 1. divize ROA tvořená vlasovci se na ústupu před Rudou armádou zastavila v Suchomastech na Berounsku, aby pomohla Praze s bojem proti okupantům.
  5. května 1945 - Nacisté přepadli a vypálili obec Javořičko na Litovelsku, jako odvetu za činnost partyzánského oddílu Jermak.
  5. května 1945 - Ve dnech Pražského povstání padl v Šeříkové ul. vojenský lékař mjr. MUDr. Oldřich Kopeček.
  6. května 1945 - Na leteckou základnu stíhací eskadry Luftwaffe v Německém Brodě přišla skupina českých parlamentářů dohodnout podmínky německé kapitulace a převzetí letiště pro československou armádu. Všichni byli zajati a předáni jednotce SS, která je bestiálně umučila.
  6. května 1945 - Německá letadla bombardovala budovu Československého rozhlasu v Praze na Vinohradech.
  6. května 1945 - Nový Jičín byl osvobozen Sovětskou armádou.
  6. května 1945 - Po osvobození obce Horní Luby v pohraničí, použila americká armáda pro ubytování svých vojáků budovu zdejšího zámku.
  6. května 1945 - Americká armáda pod velením generála George S. Pattona osvobodila město Klatovy.
  6. května 1945 - Americká armáda pod velením generála George S. Pattona osvobodila město Plzeň.
  6. května 1945 - Čtvrtá pancéřová divize 3. americké armády osvobodila město Sušici.
  6. května 1945 - V Uhříněvsi byla po mobilizaci záložníků sestavena rota a později byl na nádraží sestaven obrněný vlak.
  7. května 1945 - V hlavním stanu vrchního velitele vojsk západních spojenců generála Dwighta Eisenhowera v Remeši byla podepsána s Němci bezpodmínečná kapitulace.
  7. května 1945 - Při bombardování Československého rozhlasu v Praze na Vinohradech byla zasažena i budova Národního muzea.
  7. května 1945 - Večer byl na nádraží v Uhříněvsi sestaven obněný vlak se jménem 6-UHŘÍNĚVES-6 odeslán pomoci v bojích ve Vršovicích.
  7. května 1945 - V bojích s německou jednotkou SS padlo nedaleko obce Středokluky 5 mužů.
  8. května 1945 - Ze základny stíhací eskadry JG 52 v Německém Brodě odstartovalo stíhačské eso Luftwaffe Erik Hartmann. Zamířil k Brnu obhlédnout, kde se nacházejí sovětské pozemní jednotky. Nad Brnem se setkal se skupinkou sovětských stíhaček a jednu z nich poslal k zemi (jednalo se o jeho poslední sestřel).
  8. května 1945 - Na náměstí v Hrotovicích dopadla omylem svržená bomba, která usmrtila 114 místních občanů a 36 sovětských vojáků.
  8. května 1945 - Na velitelství Velké Prahy v Bartolomějské ul. podepsal v 16. hodin R. Toussaint jako zmocněnec wermachtu a velitel vojenského okruhu Čechy a Morava s představiteli povstalecké České národní rady kapitulační protokol německé armády na našem území.
  8. května 1945 - Vládní vojsko definitivně obsadilo Pražský hrad a vztyčilo zde československou vlajku.
  8. května 1945 - Sovětská vojska osvobodila poslední obce na Pohořelicku.
  8. května 1945 - V Doubravicích na Šumpersku zahynulo při výbuchu granátů pět občanů.
  9. května 1945 - Dopoledne byl Kolín osvobozen Sovětskou armádou.
  9. května 1945 - Míčovna v Královské zahradě na Pražském hradě byla vážně poškozena požárem, který následoval po dělostřeleckém odstřelování.
  10. května 1945 - Obec Zahrádka byla osvobozena Rudou armádou.
  10. května 1945 - V Uhříněvsi bylo zřízeno velitelství gardové tankové brigády. - Do Prahy přijíždí tzv. košická vláda.
  10. května 1945 - Sovětská armáda osvobodila Stropnici v Novohradských horách.
  12. května 1945 - Poblíž Lnář byl zajat Rudou armádou generál A. A. Vlasov spolu s vojáky 1. divize Roa.
  8. srpna 1945 - V Londýně byla podepsána Dohoda o stíhání a potrestání válečných zločinců, která ustavila postupy pro norimberský proces.
  25. srpna 2006 - Na hradě Veveří byl předán rakouské vládě mobiliář 229 ks židlí z vídeňských zámků Hofburg a Schönbrunn.
  2. září 1945 - Byla podepsána kapitulace Japonska, oficiální konec druhé světové války ve světě.
  2. října 1945 - V Praze byl ustanoven Národní soud pro potrestání zrádců a kolaborantů.
Number of the records: 1  
Record „Keyword : II. světová válka“ updated:

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.