Number of the records: 1  

Keyword : hradiště

 1. Keywordhradiště
  DescriptonHradiště, předchůdce středověkých sídel, bylo pravěké opevněné sídliště typické pro slovanská osídlení s funkcí obrany, útočiště či jako středisko správy. Byla budována často ve velké rozloze na výšinách, na ostrozích nebo v nížině, v bažinách (blatná) nebo při soutoku řek, byla opevňována příkopy, valy, palisádami i kamennými zdmi do kruhu, oválu, obdélníku nebo nepravidelně.

  Books

  • Blažíček Oldřich J.; Slovník pojmů z dějin umění; Názvosloví a tvarosloví architektury, sochařství, malby a užitého umění; 1991; s. 80
  Related term
  doba hradištní
  Links to another records
  (88) - Monuments
  (20) - Chateau
  (47) - Castle
  (10) - Fort
  (4) - publisher
  (6) - soubor předmětových kategorií
  (1) - Object
  (12) - Village
  (1) - Part of city
  (2) - Heslář
Number of the records: 1  
Record „Keyword : hradiště“ updated: