Number of the records: 1  

Keyword : hradiště

  1. Keywordhradiště
    DescriptonHradiště, předchůdce středověkých sídel, bylo pravěké opevněné sídliště typické pro slovanská osídlení s funkcí obrany, útočiště či jako středisko správy. Byla budována často ve velké rozloze na výšinách, na ostrozích nebo v nížině, v bažinách (blatná) nebo při soutoku řek, byla opevňována příkopy, valy, palisádami i kamennými zdmi do kruhu, oválu, obdélníku nebo nepravidelně.

    Books

    • Blažíček Oldřich J.; Slovník pojmů z dějin umění; Názvosloví a tvarosloví architektury, sochařství, malby a užitého umění; 1991; s. 80
    • Kolektiv autorů; Výzkumy v Čechách 1975; 1978; s. 109
Number of the records: 1  
Record „Keyword : hradiště“ updated:

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.