Number of the records: 1  

Subject h. : neogotika

 1. Subject h.neogotika
  Otherpseudogotika
  novogotika
  DescriptonGotizující směr romantické architektury, jedna z historizujících tendencí 19. st., která se inspirovala gotickými středověkými tvary i skladbou v novém prostorovém cítění.

  Citation source

  • Blažíček Oldřich J.; Slovník pojmů z dějin umění; Názvosloví a tvarosloví architektury, sochařství, malby a užitého umění; 1991; s. 140, 141, 173

  Note

  • Prvně se projevila v Anglii již ve 2. pol. 18. st., ale v kontinentální Evropě až od 2. třetiny 19. st. V kostelní architektuře dozněla až kolem r. 1900.
Number of the records: 1  
Record „Subject h. : neogotika“ updated:

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.