Number of the records: 1  

Subject h. : neogotika

 1. Subject h.neogotika
  Otherpseudogotika
  novogotika
  DescriptonGotizující směr romantické architektury, jedna z historizujících tendencí 19. st., která se inspirovala gotickými středověkými tvary i skladbou v novém prostorovém cítění.

  Citation source

  • Blažíček Oldřich J.; Slovník pojmů z dějin umění; Názvosloví a tvarosloví architektury, sochařství, malby a užitého umění; 1991; s. 140, 141, 173
  Related term
  gotika * umělecký směr
  Links to another records
  (64) - Monuments
  (49) - Chateau
  (6) - Castle
  (1) - Fort
  (3) - Palace
  (2) - Summer-house
  (1) - soubor předmětových kategorií
  (2) - Object
  (84) - Village
  (12) - Part of city

  Note

  • Prvně se projevila v Anglii již ve 2. pol. 18. st., ale v kontinentální Evropě až od 2. třetiny 19. st. V kostelní architektuře dozněla až kolem r. 1900.
Number of the records: 1  
Record „Subject h. : neogotika“ updated: