Number of the records: 1  

Keyword : románský sloh

 1. Keywordrománský sloh
  Otherrománské umění
  DescriptonPrvní univerzální sloh ve středověku (11. - 1. pol. 13. st.). Označení vzniklo v 1. třet. 19. st. ve Francii; vyjádřilo podobnost charakteristických stavebních prvků (plný oblouk, sloup, ornamentika) s římskou antikou a vznik románského slohu na územích románských jazyků. Počátek a konec románského umění se v jednotlivých oblastech odlišuje. Navazovalo na pozdní karolínské umění, v Německu a střední Evropě na otónské umění. Záhy dospělo k samostatnému projevu a zahrnulo všechny obory. Architektura rozvinula techniku klenby, obohatila chrám typu baziliky, stavby hradů i městských paláců a domů. Vázala monumentální malbu a sochařství. Široce se uplatnila malba knižní a umělecké řemeslo. U nás se románské umění vyvíjelo zejména v souvislosti s německou oblastí a trvalo do 1. pol. 13. st. V stavitelství rozvinulo typ rotundy a jednolodního kostela s tribunou.

  Books

  • Blažíček Oldřich J.; Slovník pojmů z dějin umění; Názvosloví a tvarosloví architektury, sochařství, malby a užitého umění; 1991; s. 179
  • Sommer Petr; Sázavský klášter; 1996; s. 61
  • Goňa Karel; Umělecký zámečník; Odborné nauky II.; 1972; s. 52-53
  • kolektiv autorů; Ottova encyklopedie A-Ž; 2019; s. 912, 913
  • Janáček Josef; Malé dějiny Prahy; 1968; s. 27, 30, 31, 38-41, 51, 53
Number of the records: 1  
Record „Keyword : románský sloh“ updated:

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.