Number of the records: 1  

Keyword : románský sloh

 1. Keywordrománský sloh
  Otherrománské umění
  DescriptonPrvní univerzální sloh ve středověku (11. - 1. pol. 13. st.). Označení vzniklo v 1. třet. 19. st. ve Francii; vyjádřilo podobnost charakteristických stavebních prvků (plný oblouk, sloup, ornamentika) s římskou antikou a vznik románského slohu na územích románských jazyků. Počátek a konec románského umění se v jednotlivých oblastech odlišuje. Navazovalo na pozdní karolínské umění, v Německu a střední Evropě na otónské umění. Záhy dospělo k samostatnému projevu a zahrnulo všechny obory. Architektura rozvinula techniku klenby, obohatila chrám typu baziliky, stavby hradů i městských paláců a domů. Vázala monumentální malbu a sochařství. Široce se uplatnila malba knižní a umělecké řemeslo. U nás se románské umění vyvíjelo zejména v souvislosti s německou oblastí a trvalo do 1. pol. 13. st. V stavitelství rozvinulo typ rotundy a jednolodního kostela s tribunou.

  Books

  • Blažíček Oldřich J.; Slovník pojmů z dějin umění; Názvosloví a tvarosloví architektury, sochařství, malby a užitého umění; 1991; s. 179
  Related term
  umělecký směr
  Links to another records
  (48) - Monuments
  (9) - Chateau
  (18) - Castle
  (4) - Fort
  (3) - Feudal residence
  (5) - Palace
  (9) - Object
  (90) - Village
  (17) - Part of city
  (2) - Heslář
Number of the records: 1  
Record „Keyword : románský sloh“ updated: