Number of the records: 1  

Keyword : třicetiletá válka

 1. Keywordtřicetiletá válka
  DescriptonMocensko-náboženský konflikt zasahující v letech 1618-1648 střední Evropu i rozsáhlé přilehlé oblasti. Souběžně s ní probíhala válka mezi Švédskem a Polskem (1620-1629), mezi Polskem a Ruskem (1632-1634), mezi Francií a Španělskem (1635-1659), mezi Dánskem a Švédskem (1643-1645) a zároveň vypukla občanská válka v Anglii (1642-1648). Války zpočátku řešily rozpory mezi zeměmi katolickými a protestantskými. Třicetiletou válku lze rozdělit do několika období. Podnětem k první, tzv. české válce (1618-1620), byla 2. pražská defenestrace (23. 5. 1618), druhou fází byla falcká válka (1620-1624). Později válka dánská (1625-1629) a následovala švédská (1630-1635). Pod záminkou ochrany protestantského náboženství v říši usilovalo však Švédsko o moc nad Baltským mořem. Posledním, nejdelším obdobím byla válka švédsko-francká, ve které se otevřeně zapojila do bojů s Habsburky katolická Francie. Třicetiletá válka se od předchozích velkých ničivých konfliktů v Evropě lišila větším územním rozsahem, objemem vynaložených materiálních prostředků, rozsahem škod a ztrátami na lidských životech.

  Sources

   Právo, politický týdeník České strany křesťansko-sociální; roč. XII., č. 40; 1. listopadu 1918, s. 1-2

  Books

  • Pludek Alexej; Český král Karel; 1979; s. 74
  • Bartoň Jiří; Chodovská tvrz; K historii Prahy 11; 1996; s. 43-49
  • kolektiv autorů; Ottova encyklopedie A-Ž; 2019; s. 1073, 1074
  • Janáček Josef; Malé dějiny Prahy; 1968; s. 197-216, 218
  • Veselý Josef; Bradáč, obrázky staropražské a různé; 1924; s. 29-30
  Related event

  8. listopadu 1620 - Poslední zbytky vojska české a moravské šlechty byly poraženy královskou armádou v bitvě na Bílé hoře u Prahy, kde proti sobě bojovaly česká stavovská armáda a dvě armády katolické - vojska císaře Ferdinanda II. a Katolické ligy.
  7. července 1623 - Kníže Lichtenštejn vydal nařízení, které měnilo naturálie pro vojenského jezdce na peněžní dávku 10 zlatých.
  6. března 1629 - Po skončení války dánské, vydal Ferdinand II. tzv. restituční edikt.
  22. května 1629 - Albrecht z Valdštejna uzavřel v Lübecku mír s Dány.
  15. listopadu 1631 - Saská armáda v čele s generálem Arminem obsadila Prahu.
  v květnu 1632 - Albrecht z Valdštejna vyhnal z Prahy začátkem měsíce s saskou posádku a s ní spěšně odešli i emigranti.
  roku 1635 - České království postoupilo Sasku jako léno země Horní a Dolní Lužice.
  23. srpna 1637 - Císařský výstrojní a vojenský komisař Jan Reinhertz Blathen vydal potvrzení, že sušický královský rychtář zapůjčil z proviantního skladu 100 strychů žita pro armádu.
  30. května 1639 - Švédský generál J. G. Banér podnikl neúspěšný útok na Prahu.
  14. června 1642 - Město Olomouc se vzdalo švédským vojskům pod velením Linharta Torstensona.
  6. března 1645 - Bitva u Jankova, ve které švédské vojsko pod velením generála Torstenssona porazilo rakouské vojsko.
  6. dubna 1648 - Při napadení Klenčí Švédy byl zabit Jan Adam Hás z Hartenberku.
  25. července 1648 - Švédský generál Königsmark, na rozkaz švédské královny Kristýny I., při překvapivém útoku na Prahu obsadil Hradčany a Malou Stranu. Do jejich rukou padli téměř všichni významní šlechtici zde bydlící v palácích, ale především větší část rudolfínských sbírek a jiných cenností.
  22. září 1648 - Ferdinand III. zaslal akademické obci děkovný dopis oceňující její účast při obraně Prahy proti švédskému vojsku.
  24. října 1648 - Podepsaný vestfálský mír ukončil třicetiletou válku, ale o Prahu se stále bojovalo s největším vypětím sil útočníků i obránců.
Number of the records: 1  
Record „Keyword : třicetiletá válka“ updated:

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.