Number of the records: 1  

Keyword : klasicismus

  1. Keywordklasicismus
    DescriptonV dějinách výtvarného umění název slohových tendencí, navazujících co nejtěsněji na klasické umění helénistické antiky a renesance. Uplatňoval se i v zobrazujících uměních až do 20. st.

Books

  • Blažíček Oldřich J.; Slovník pojmů z dějin umění; Názvosloví a tvarosloví architektury, sochařství, malby a užitého umění; 1991; s. 100
Related term
umělecký směr
Links to another records
(197) - Monuments
(158) - Chateau
(4) - Castle
(1) - Fort
(21) - Palace
(9) - Summer-house
(4) - Object
(27) - Village
(1) - eco-index
(1) - Heslář