Number of the records: 1  

Keyword : palác (I.)

  1. Subject h.palác (I.)
    DescriptonPalácem, původně obytnou budovou středověkých hradů, nazýváme monumentální, většinou rezidenční typ městského rodového sídla vrchnosti s reprezentační funkcí. Z běžné městské zástavby se vymykal svou nákladnou a bohatou umělecko-architektonickou výzdobou. S ohledem na tradiční význam tohoto slova jsou mezi tyto objekty zahrnuty v dřívější literatuře i některé architektonicky výstavné stavby 20. století, ať už soukromého či veřejného charakteru.

Books

  • Blažíček Oldřich J.; Slovník pojmů z dějin umění; Názvosloví a tvarosloví architektury, sochařství, malby a užitého umění; 1991; s. 151, 159
Related term
architektura (II.)
Links to another records
(163) - Monuments
(161) - Palace
(1) - Object
(1) - Heslář
Note
Jeho nejlepší reprezentační místnosti jsou zpravidla v I. patře, v baroku zvaném italsky piano nobile.