Number of the records: 1  

Keyword : feudální sídlo

  1. Subject h.feudální sídlo
    DescriptonObytná stavba či komplex budov, které mohly mít hájitelnou podobu, ale pravděpodobně neměly charakter opevněné tvrze či hrádku.
Links to another records
(113) - Monuments
(113) - Feudal residence