Number of the records: 1  

Keyword : hrad

  1. Subject h.hrad
    DescriptonHrad byl středověké opevněné panské sídlo s vojenskou, obrannou, správní i obytnou funkcí, umísťované (u nás po r. 1200) na skalním ostrohu nebo v nížině, v částečném obklopení vodou, případně na jiném těžko dobyvatelném místě a snadno bránitelném místě, často s rozsáhlým předhradím. Zahrnoval v sobě zároveň potřeby vyšších feudálů na reprezentační bydlení a také na správu svých panství, nezřídka se stával i dočasným obydlím samotného panovníka.

Books

  • Blažíček Oldřich J.; Slovník pojmů z dějin umění; Názvosloví a tvarosloví architektury, sochařství, malby a užitého umění; 1991; s. 80
Links to another records
(654) - Monuments
(649) - Castle
(1) - Fort
(4) - soubor předmětových kategorií
(2) - Village
(3) - Heslář
Note
  • Ústřední částí byla zprvu věž (donjon), poslední útočiště při obraně, později byly obytné prostory umísťovány v paláci s kaplí. Celek, v němž postupně přibývalo ještě stavení hospodářského určení, byl uzavírán stále dokonalejším obranným systémem hradeb s baštami a příkopy. Teprve rychlý vývoj válečných technik v 16. st. (dalekonosné střely) způsobil, že ztratil strategický význam a byl i jako panské sídlo nahrazen zámkem.