Number of the records: 1  

Keyword : zámek

 1. Subject h.zámek
  DescriptonVolně stojící stavba, šlechtické sídlo zpravidla venkovské, v němž převládá funkce obytná, reprezentační, umělecká a nikoli obranná, která postupně mizí s rozvojem dělostřelecké techniky. Zámek se rozvinul v 2. pol. 15. st. a 1. pol. 16. st.; k jeho předstupňům patří městské paláce i honosné paláce přestavovaných hradů. Architektura zámků zakládaných nově nebo budovaných radikální přestavbou předchozího sídla (hrad, tvrz) od doby renesance sledovala novou kulturu bydlení a vyvinula řadů typů uzavřené nebo otevřené dispozice vlastního zámku i příslušného uspořádání sálů, síní, kaple, skupin místností tvořících obytné jednotky a komunikací. Součástí souboru zámku bývá zahrada a park i různě situované předzámčí, které v našich zemích obvykle zahrnuje také hospodářské a úřední budovy.

  Books

  • Kolektiv autorů; Malá československá encyklopedie; IV; 1986; s. 770
  • Blažíček Oldřich J.; Slovník pojmů z dějin umění; Názvosloví a tvarosloví architektury, sochařství, malby a užitého umění; 1991; s. 229-230
  Links to another records
  (1000+) - Monuments
  (1000+) - Chateau
  (1) - Fort
  (1) - Summer-house
  (2) - Heslář
Number of the records: 1  
Record „Keyword : zámek“ updated: