Number of the records: 1  

Village : Vyšehrad

 1. VillageVyšehrad
  District
  Praha 2
  County
  Hlavní město Praha
  Country
  Czechia
  On map
  Pražská památková rezervace, 2013
  Praha, plán kulturních památek, 1989 . s. 30; F 3,4

  Village history

  • r. 1003 - poprvé uváděno sídlo
  • 11. st. – postavený kamenný most, který spojoval královský a církevní okrsek Vyšehradu (nejstarší středověký kamenný most ve střední Evropě)
  • 2. pol. 11. st. - postavena románská kaple sv. Martina
  • r. 1070 - kníže Vratislav II. založil kapitulní chrám sv. Petra a Pavla
  • r. 1129 - chrám přestavěn z příkazu Soběslava I.
  • r. 1130 - poprvé doložena kaple sv. Máří Magdalény (zpráva v listině Soběslava I.)
  • r. 1369 - započala přestavba chrámu sv. Petra a Pavla
  • 15. st. - ves povýšena na město
  • 1655-1656 - postavena raně barokní Táborská brána
  • 1676-1678 - postavena Leopoldova brána (Carlo Lurago; spojuje Vyšehrad s Pankrácem)
  • 1707-1729 - chrám prošel barokními úpravami
  • r. 1841 - postavena empírová Cihelná brána (spojue Vyšehrad s vnitřním městem)
  • 1878-1880 - kaple obnovena do dnešní podoby
  • r. 1883 - ves připojena k Praze
  • po r. 1883 - hřbitov při chrámu upraven na Slavín
  • 1885-1903 - chrám regotizován (arch. Josef Mocker)

  Owner

  • do r. 1848 - vyšehradská kapitula

  Books

  • Plicka Karel; Žijeme v Praze; 1964; obr. 187
  • Hlavsa Václav; Praha v obrazech Vincence Morstadta; 1973; obr. 3, 86
  • Kaigl Jan; Příručka vlastníka Kulturní památky; 2004; s. 17
  • Pokorný Ota; Praha 1791; Faksimile Hergetova plánu; 1991; na plánu
  • Všetečka Jiří; Pražský chodec; Kniha fotografií Prahy na motivy Vítězslava Nezvala; 1985; s. 161
  • Buříval Zdislav; Koncepce dalšího rozvoje státní památkové péče v Hlavním městě Praze; 1975; s. 5
  • Vavroušek Bohumil; Literární atlas Československý; 1.; 1932; s. 89, 108, 117, 145, 148, 151, 161, 165, 169, 173, 181, 187, 189, 195
  • Vavroušek Bohumil; Literární atlas Československý; 2.; 1938; s. 5, 15, 130, 281, 285
  • Janáček Josef; Malé dějiny Prahy; 1968; s. 116, 139, 214-215, 233
  Related event

  roku 1270 - Při vyšehradské kapitule byla založena Notářská škola vedená kanovníkem M. Jindřichem z Isernie, pronotářem krále Přemysla Otakara II. a veřejným notářem v Praze.
  1. listopadu 1420 - Zikmundovo vojsko bylo poraženo v bitvě pod Vyšehradem.
  28. července 1578 - Vydán "drahotní řád" pro pražská města, jež zaváděl kontroly cen".
  21. září 1744 - Obyvatelé pražských měst museli na Vyšehradě odevzdat veškeré zbraně.
  roku 1872 - V Praze byl uveden do provozu Železniční (Vyšehradský) most přes Vltavu.
  11. prosince 1904 - V Praze pod vyšehradskou skálou byl uveden do provozu Vyšehradský tunel (jedná se o nejstarší a nejkratší pražský tunel).
  roku 1913 - Rudolf Jedlička na své náklady založil ústav pro tělesně postižené děti, který na jeho počest nese jeho jméno.
  1. října 1938 - Z Litoměřic do Prahy byly převezeny ostatky Karla Hynka Máchy.
  18. června 2009 - Na vyšehradské hřbitově v Praze byl pohřben Waldemar Matuška.
  19. srpna 2014 - Archeologové odhalili na pražském Vyšehradě základy jednoho z největších kostelů střední Evropy (přelom 10. a 11. st.).
  7. dubna 2015 - V bazilice sv. Petra a Pavla na Vyšehradě v Praze proběhlo poslední rozloučení s Miroslavem Ondříčkem.

  Note

   12. st. - z vrchu Obzer byla přivedena otevřeným korytem voda
   r. 1140 - přiváděná voda byla zatrubněna do dřevěných rour
   r. 1361 - dřevěné vodovodní roury byly vyměněny za roury z hlazeného kamene
   r. 2003 - Svatý otec Jan Pavel II. povýšil kolegiátní kostel sv. Petra a Pavla na Vyšehradě na baziliku minor

  Pictures

  • Obec : Vyšehrad

   pohled na kostel sv. Petra a Pavla od severozápadu - foto z r. 1987

  • Obec : Vyšehrad

   noční nasvícení průčelí kapitulního kostela sv. Petra a Pavla - foto z 25.12. 2017

  • Obec : Vyšehrad

   pohled na jižní věž kostela sv. Petra a Pavla - foto z 25.12. 2017

  • Obec : Vyšehrad

   detail vstupního portálu kostela sv. Petra a Pavla - foto z 90. let 20. st

  • Obec : Vyšehrad

   detail vstupního portálu kostela sv. Petra a Pavla - foto z 25.12. 2017

  • Obec : Vyšehrad

   noční pohled Štulcovou ul. na kapitulní kostel sv. Petra a Pavla - foto z 31. 7. 2017

  • Obec : Vyšehrad

   interiér kněžiště - foto z 25.12. 2017

  • Obec : Vyšehrad

   noční nasvícení rotundy sv. Martina - foto z 25.12. 2017

Number of the records: 1  
Record „Village : Vyšehrad“ updated:

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.