Number of the records: 1  

Village : Rataje nad Sázavou

 1. VillageRataje nad Sázavou
  Other titlesRataje Hrazené
  DescriptonMěstečko bylo založeno na výběžku ostrožny nad soutokem Živého potoka a Sázavy. Na západě byl postaven dolní ratajský hrad Pirkenštejn od něhož pak běžela městská hradba severním směrem. Východní okraj městečka chránil horní ratajský hrad, později přestavěný na zámek. Centrum městečka tvořilo trojúhelné náměstí s řadovou zástavbou domů podél severní a jižní strany; východní stranu tvoři horní hrad s poplužním dvorem.
  District
  Kutná Hora
  County
  Středočeský kraj
  Country
  Czechia
  On map
  383 m n. m.

  Village history

  • r. 1291 - uváděna trhová ves
  • r. 1343 - doložen kostel sv. Mikuláše
  • r. 1346 - poprvé doloženo opevněné městečko
  • r. 1371 - doložen gotický kostel (druhý)
  • r. 1447 - městečko poničeno požárem
  • 1675-1691 - v místech původního gotického kostela byl postaven raně barokní kostel
  • r. 2006 - obnoven status městyse

  Owner

  • do r. 1291 - Hroznata z Úžic
  • 1291 - 1318 - pražské biskupství
  • 1318 - 1329 - Jindřich z Lipé
  • do r. 1346 - Pertolt z Lipé
  • od r. 1346 - páni z Pirkenštejna
  • r. 1395 - Jindřich z Lipé
  • 1412 - 1419 - Jan Ptáček z Lipé
  • do 27. 8. 1444 - Hynek Ptáček z Pirkenštejna
  • 1444 - 1452 - vdova Anna, roz. z Hradce
  • 1452 - 1468 - Jindřich z Michalovic (2. manžel Anny)
  • 1487 - 1490 - Bohuslav ze Švamberka
  • 1490 - 1493 - Jindřich ze Švamberka (syn Bohuslava)
  • 1493 - 1523 - Kryštof ze Švamberka
  • 1523 - 1528 - Václav Robmháp ze Suché
  • 1528 - 1537 - Ladislav Malešický z Černožic
  • do r. 1541 - Vilém Malešický z Černožic
  • do r. 1577 - Václav Malešický z Černožic
  • do r. 1593 - Magdaléna Malešická
  • do r. 1611 - Ferdinand z Donína (prezident nad apelacemi a nejvyšší hofmistr království)
  • 1611 - 1628 - Markéta Trčková z Lípy (vdova po Ferdinandovi)
  • 1628 - 1630 - rytíř Jan de Vitte
  • 1630 - 1634 - Anna, roz. Glouchova (vdova po Janovi)
  • 1634 - 1636 - Benigna Kateřina z Lobkovic
  • 1636 - 1643 - Friedrich z Talmberka
  • do r. 1657 - Jan Arnošt Eusebius z Talmberka
  • 1657 - 1663 - František Vilém z Talmberka
  • 1663 - 1701 - František Maxmilián Leopold z Talmberku (zemský sudí, zemřel 16.2.)
  • 1701 - 1712 - Jan František Ludvík z Talmberka
  • 1712 - 1719 - Václav Oktavián Kinský ze Vchenic
  • 1719 - 1749 - Štěpán Vilém Kinský (syn Václava)
  • 1749 - 1764 - Josef Jan Maxmilián Kinský (syn Václava)
  • 1764 - 1772 - Marie Terezie Anna Felicitas vévodkyně Savojská, hraběnka z Carignana, kněžna z Lichtenštejna
  • 1772 - poč. 20. St. Lichtenštejnové (rod)
  • 1772 - 1781 - František Josef Lichtenštejnský
  • 1781 - 1805 - Alois Josef Lichtenštejnský (syn Františka)
  • 1805 - 1836 - Josef Lichtenštejnský (syn Františka)
  • 1836 - 1858 - Alois Josef II. Lichtenštejnský (syn Josefa)
  • 1858 - 1923 z Lichtenštejna, Johann II.
  • 1933 - 1948 - obec Rataje nad Sázavou
  • od r. 1989 - obec

  Books

  • kolektiv autorů; Rataje nad Sázavou; Hrad a zámek; 2001; s. 3-20
  • Sommer Petr; Sázavský klášter; 1996; s. 53
  Related event

  27. června 1764 - Marie Terezie, kněžna z Lichtenštejna vydala nařízení, na jehož základě bylo zhotoveno pět soch sv. Donáta, které byly umístěny na jejích panstvích.
  4. ledna 1766 - Marie Terezie, kněžna z Lichtenštejna zřídila zvláštní fond v celkové výši 22 206 zlatých rýnských, z něhož měla být poskytována pomoc poddaným v případě požáru, živelných pohrom apod.

  Note

   16. 5. 1610 - císař Rudolf II. povolil městečku dva výroční trhy
Number of the records: 1  
Record „Village : Rataje nad Sázavou“ updated:

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.