Number of the records: 1  

Village : Olomouc

 1. VillageOlomouc
  Other titlesOlmütz ; Ołomuniec ; Eburum ; Olomucium
  District
  Olomouc
  County
  Olomoucký kraj
  Country
  Czechia
  On map
  Česko - turistický atlas, 2006 . 101C-F
  Státní hrady a zámky, městské památkové rezervace, chráněné přírodní oblasti, 1956
  Hrady a zámky české republiky, 1996 . C6
  Czech republic - Sightseeings, 1994
  On map
  219 m n. m.
  Edice KČT č. 57; Haná, Olomoucko

  Village history

  • r. 1253 - založeno gotické město
  • r. 1378 - postavena radnice
  • poč. 17. st. - radnice přestavěna renesančně
  • r. 1642 - švédské vojsko generála Torstensona obsadilo Olomouc
  • 1669-1679 - postaven poutní kostel Navštívení Panny Marie na Svatém kopečku (projekt G. P. Tencalla)
  • 1714-1721 - druhá fáze výstavby poutního kostela
  • 1716-1754 - postaven 35 m vysoký morový sloup Nejsvětější Trojice

  Books

  • kolektiv autorů; České dědictví UNESCO; 2012; s. 22-23
  • Kolektiv autorů; Vlastivědné zprávy Muzea Šumavy; 2.; 1990; s. 68
  • Doležal Jiří; Historická města ČSSR; 1968; obr. 108-111
  • Novák Zdeněk; Dřeviny na veřejných městských prostranstvích; 2001; s. 7, 9, 13, 14
  • Kuča Karel; Novostavby v památkově chráněných sídlech; 2004; s. 126
  • kolektiv autorů; Česká republika, turistické zajímavosti; s. 17
  • Pludek Alexej; Český král Karel; 1979; s. 65, 70
  • Vavroušek Bohumil; Literární atlas Československý; 2.; 1938; s. 307
  • kolektiv autorů; Národní kulturní památka Přemyslovský palác v Olomouci; 1988; s. 61, 62, 63, 64, 107
  • kolektiv autorů; Ottova encyklopedie A-Ž; 2019; s. 717
  Related event

  roku 1063 - Kníže Vratislav II. založil biskupství v Olomouci.
  roku 1086 - Císař Jindřich IV. potvrdil nově zřízené olomoucké biskupství v rozsahu někdejšího biskupství moravského.
  27. března 1334 - Z iniciativy markraběte Karla usedl vyšehradský probošt Jan řečený Volek na olomoucký biskupský stolec jako Jan VII.
  7. prosince 1478 - Na radnici v Olomouci byla vyhlášena smlouva o příměří mezi Vladislavem Jagellonským a Matyášem Korvínem, podle níž mohli oba panovníci užívat titul "český král".
  24. června 1523 - V Olomouci zasedal moravský sněm.
  25. června 1532 - V Olomouci zasedal zemský sněm.
  15. října 1576 - Na olomoucké univerzitě se konala první immatrikulace.
  14. června 1642 - Město Olomouc se vzdalo švédským vojskům pod velením Linharta Torstensona.
  9. září 1754 - V Olomouci byl za účasti císařovny Marie Terezie se svým manželem Františkem I. Štěpánem Lotrinským vysvěcen nově postavený monumentální morový sloup Nejsvětější Trojice.
  5. prosince 1777 - Olomoucké biskupství bylo povýšeno na arcibiskupství.
  roku 1899 - V Olomouci vyjela první linka tramvaje.
  1. září 1845 - Byl zahájen pravidelný provoz na železniční trati z Prahy do Olomouce.
  4. března 1883 - Zahájen provoz na železniční trati Olomouc h. nádraží - Senice na Hané - Čelechovice na Hané.
  roku 1905 - Eduard Konrád Zirm provedl v Olomouci první úspěšnou transplantaci rohovky na světě.
  21. května 1995 - Papež Jan Pavel II. svatořečil v Olomouci Jana Sarkandra spolu se Zdislavou z Lemberka.

  Note

   V místě se nachází 355 nemovitých kulturních památek.
   do r. 1641 - hlavní město Moravy
   v červnu 1745 - císařovna Marie Terezie navštívila město a okolí
   9. 9. 1754 - císařovna Marie Terezie navštívila město
   V. 1794-19. IX. 1797 - byl zde vězněn francouzský generál Gilbert du Motier, markýz de LaFayette
   r. 1883 - od ledna do března působil skladatel Gustav Mahler jako kapelník v Městském divadle
   r. 1976 - restaurována Herkulova kašna na nám. Míru (J. Stárek, K. Lenhart)
   r. 1976 - restaurovány měděné tepané a kované atributy ze sloupu Nejsvětější Trojice na nám. Míru (A. Mňuk)
   r. 1995 - poutní kostel na Svatém kopečku byl papežem Janem Pavlem II. povýšen na baziliku minor
   r. 2000 - sloup Nejsvětější Trojice byl zapsán do seznamu míst světového kulturního dědictví UNESCO

  Pictures

  • Obec : Olomouc

   městský znak - encyklopedie Wikipedia

  • Obec : Olomouc

   Svatý kopeček u Olomouce - převzato: Vavroušek Bohumil; Literární atlas Československý II.; 1938; s. 72

  • Obec : Olomouc

   katedrála sv. Václava - převzato: Vavroušek Bohumil; Literární atlas Československý II.; 1938; s. 307

Number of the records: 1  
Record „Village : Olomouc“ updated:

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.