Number of the records: 1  

Village : Nové Město

 1. VillageNové Město
  Other titlesNové Město pražské
  DescriptonMěstská čtvrť se rozkládala se na pravém břehu Vltavy v širším historickém jádru města (dnes městská část Prahy 1 a 2).
  District
  Praha 1 Praha 2
  County
  Hlavní město Praha
  Country
  Czechia
  On map
  Pražská památková rezervace, 2013
  Praha, plán kulturních památek, 1989

  Village history

  • 12. st. - postaven kostel sv. Michala v Jirchářích; založen kostel sv. Václava Na Zderaze
  • r. 1347 - Karel IV. založil kostel Panny Marie Sněžné (nikdy nebyl dostavěn, stojí pouze jeho presbytář)
  • r. 1348 - založeno město (Karel IV.) - jednalo se druhý historicky největší urbanistický počin na území dnešní Prahy
  • r. 1350 - Karel IV. založil augustiniánskou kanonii s kostelem Panny Marie a sv. Karla Velikého
  • 1377-1398 - postavena Novoměstská radnice
  • 2. pol. 14. st. - postaven kostel sv. Štěpána
  • r. 1355 - Karel IV. založil klášter augustiniánek s kostelem sv. Kateřiny
  • r. 1362 - Karel IV. založil kostel sv. Apolináře
  • 1411-1418 - radnice rozšířena
  • 1452-1456 - radnice rozšířena o věž
  • pol. 17. st. - postaven barokní františkánský klášter s kostelem (nám. Republiky)
  • r. 1781 - včleněno jako městská část do spojené Prahy
  • 1808-1811 - františkánský klášter přestavěn na celnici
  • 1835-1837 - na Barvířském ostrově (dnes Slovanský ostrov) byla postavena restaurační budova s tanečním a koncertním sálem, lázně a obytný dům
  • 1842-1845 - postaveno nynější Masarykovo nádraží (Jan Perner, arch. Antonín Jüngling)
  • 1871-1890 - postaven novorenesanční objekt České pošty jíž dominuje obrovská hala s prosklenou střechou (návrh Ant. Brandner, stavitel Jan Bělský)
  • 1872-1875 - postaven novorenesanční objekt Strojní fakulty ČVUT (arch. Ignác Ullmann)
  • r. 1889 - budova ČVUT byla osazena nad okny druhého patra sochami Géniů (Josef Václav Myslbek)
  • 1896-1899 - budova ČP prošla přestavbou
  • přelom 19. a 20. st. - část území asanována
  • r. 1907 - postavena secesní modlitebna sboru Církve bratrské
  • 1920-1921 - budova ČP přestavována
  • 1922-1923 - budova ČVUT byla zvýšena o podkrovní patro
  • r. 1945 - při bombardování byl poškozen kostel a klášter Na Slovanech
  • 1996-1999 - budova ČP prošla generální rekonstrukcí

  Books

  • Plicka Karel; Žijeme v Praze; 1964; s. 8, obr. 116-119, 122, 124-125, 200-201
  • Hlavsa Václav; Praha v obrazech Vincence Morstadta; 1973; obr. 44-45
  • Kuča Karel; Novostavby v památkově chráněných sídlech; 2004; s. 78, 79, 80, 81, 84, 85, 131, 147
  • Pistorius Miloš; Praha - rytiny; obr. III., 4, 8
  • Kučera Petr; Praha Karla IV. - 700 let; Když všechny cesty vedly do Prahy; 2016; s. 23-28
  • Pokorný Ota; Praha 1791; Faksimile Hergetova plánu; 1991; na plánu
  • Všetečka Jiří; Pražský chodec; Kniha fotografií Prahy na motivy Vítězslava Nezvala; 1985; s. 52, 53, 64, 65, 74, 158, 176, 177, 179
  • Vavroušek Bohumil; Literární atlas Československý; 1.; 1932; s. 5, 23, 63, 93, 112, 169, 185
  • Vavroušek Bohumil; Literární atlas Československý; 2.; 1938; s. 9, 44-45, 289, 295, 297, 298, 302, 317, 331, 333
  • Buříval Zdislav; Koncepce dalšího rozvoje státní památkové péče v Hlavním městě Praze; 1975; s. 5, 20
  • neznámý autor; Praha - umělecký almanach; s. 3, 11
  • kolektiv autorů; Zpráva o činnosti za rok 2006; Národní památkový ústav, ústřední pracoviště; 2007; s. 24
  • Pludek Alexej; Králevic, král, císař; Vyprávění o Karlu IV.; 1988; s. 118, 119, 128, 136, 160, 169
  • Pludek Alexej; Český král Karel; 1979; s. 32l-m, 41, 54-55, 61, 67, 69, 74, 96i, 108
  • Bartoň Jiří; Chodovská tvrz; K historii Prahy 11; 1996; s. 29, 89, 94
  • kolektiv autorů; Ottova encyklopedie A-Ž; 2019; s. 959
  • Janáček Josef; Malé dějiny Prahy; 1968; s. 77, 81-85, 99, 112, 117, 125, 130, 140, 142, 156, 213, 216, 217, 221, 225, 226, 235, 236, 238, 244, 259, 263, 278, 279, 280, 281, 297, 306, 310, 319-320, 337
  • Veselý Josef; Bradáč, obrázky staropražské a různé; 1924; s. 28-29, 58-59, 68-69
  Related event

  roku 1316 - Jan Lucemburský vydává privilegium, kterým nařizuje plavcům, že první tři dny po připlutí k Praze, do Podskalí, smějí prodávat stavební dříví jen měšťanům pražským a teprve to zbývající obyvatelům Podskalí.
  10. července 1319 - Osada Zderaz lehla popelem.
  3. září 1347 - Karel IV. s manželkou založili kostel Panny Marie Sněžné na Novém Městě.
  21. listopadu 1347 - Karel IV. založil benediktinský Emauzský klášter s kostelem Panny Marie Na Slovanech.
  roku 1348 - Karel IV. založil Koňský trh na Novém Městě pražském.
  8. března 1348 - Založení Nového Města pražského bylo mimořádným urbanistickým i politickým počinem Karla IV.
  26. března 1348 - Karel IV. položil základní kámen k Novému Městu pražskému.
  23. dubna 1349 - Na Novém Městě pražském byl poprvé slaven den Svátostí.
  18. září 1350 - Karel IV. položil základní kámen ke klášteru a chrámu Nanebevzetí Panny Marie na Karlově.
  24. března 1360 - Karel IV. založil klášter Panny Marie Na trávníčku.
  30. července 1419 - I. pražskou defenestraci dvanácti novoměstských konšelů z oken Novoměstské radnice provedl dav vedený radikálním knězem Janem Želivským.
  roku 1432 - Jan Roháč z Dubé zakoupil v Praze na Koňském trhu dům za 60 kop grošů.
  9. března 1444 - Zcela vyhořely šítkovské mlýny v Praze pod Zderazem.
  roku 1478 - Král Vladislav Jagellonský zrušil židovský hřbitov zvaný Židovská zahrada, který ve středověku zaujímal prostor mezi ulicemi Spálenou, Jungmannovou a Lazarskou na Novém Městě pražském.
  roku 1495 - Postavena původní Novoměstská vodárenská věž při mlýnech Šitkovských.
  roku 1499 - Pražský sladovník Vít Skřemenec koupil v dnešní Křemencové ul. dům "U Dvou strak" a začal zde vařit pivo - tím se datuje založení pivovaru U Fleků.
  28. července 1578 - Vydán "drahotní řád" pro pražská města, jež zaváděl kontroly cen".
  15. února 1611 - Pražská lůza krutým způsobem zabila 14 františkánských mnichů v areálu chrámu Panny Marie Sněžné a přilehlém klášteře.
  19. března 1621 - Pražský arcibiskup svolal do kláštera v Emauzích benediktinské mnichy, kteří zvolili břevnovským opatem Jana Benona Falka z Falkenberku.
  1. ledna 1775 - Antonín Strnad zahájil pravidelné meteorologické měření v pražské klementinské hvězdárně.
  12. února 1784 - Vzniklo Královské hlavní město Praha. Dvorským dekretem spojil Josef II. do té doby čtyři samostatná města: Hradčany, Malou Stranu, Staré Město a Nové Město.
  11. května 1786 - V dolní části Koňského trhu (Václavské nám.) bylo otevřeno dřevěné c. k. vlastenecké divadlo Bouda.
  17. srpna 1789 - V domě při kostele sv. Apolináře byla zřízena první pražská obecní porodnice.
  12. prosince 1789 - V bývalém klášteře U hybernů začalo hrát české Vlastenecké divadlo.
  roku 1791 - Byla založena pražská továrna na kameninu.
  2. ledna 1791 - V Praze na Karlově náměstí byla otevřena první pražská veřejná obecní nemocnice.
  roku 1843 - Do pražské restaurace U Pinkasů bylo poprvé dovezeno plzeňské pivo Prazdroj.
  20. srpna 1845 - V Praze na dnešním Masarykově nádraží byl slavnostně zahájen provoz.
  15. září 1847 - V ulicích Starého a Nového Města Pražského bylo poprvé použito k veřejnému osvětlení 200 plynových lamp.
  11. března 1848 - Ve Svatováclavských lázních u Karlova náměstí v Praze se konal sněm svolaný repealisty.
  4. června 1848 - Sloužena slovanská liturgie u sochy sv. Václava na Koňském trhu v Praze.
  12. června 1848 - Za velké účasti lidu se v Praze na Koňském trhu (dnešní Václavské náměstí) konala veřejná Svatováclavská mše.
  18. listopadu 1862 - V Praze zahájilo provoz Prozatímní divadlo, předchůdce Národního divadla (budova Prozatímního divadla se stala později jeho součástí).
  16. května 1868 - Položen základní kámen k Národnímu divadlu v Praze.
  22. prosince 1878 - V Praze byl uveden do provozu Palackého most přes Vltavu, který spojil Smíchov s Novým Městem.
  roku 1871 - V Praze bylo vystavěno novorenesanční nádraží Františka Josefa.
  16. dubna 1880 - Fotograf Jan Langhans si otevřel v Praze ve Vodičkově ul. 37 fotoateliér.
  11. června 1881 - Na počest návštěvy korunního prince Rudolfa a jeho novomanželky bylo otevřeno Národní divadlo slavnostním představením Smetanovy opery Libuše.
  11. srpna 1882 - V Praze byl zahájen první veřejný telefonní provoz (síť měla 11 účastníků a první telefonní ústředna byla umístěna v Richtrově domě na Malém rynku).
  18. listopadu 1883 - Operou Bedřicha Smetany Libuše bylo po požáru znovu otevřeno Národní divadlo.
  roku 1884 - J. R. Vilímek založil v Praze ve Spálené a Opatovické ul. knihkupectví a nakladatelství.
  1. května 1890 - V Praze na Střeleckém ostrově se poprvé konaly prvomájové oslavy.
  18. května 1891 - V Praze se poprvé otevřela veřejnosti budova Národního muzea.
  19. června 1898 - Položen základní kámen k pomníku Františka Palackého na náměstí pod Emauzy v Praze.
  19. ledna 1900 - V Praze na Karlově zahájila provoz měnírna, první zařízení svého druhu na dodávku proudu pro tramvaje.
  27. září 1900 - V Praze se poprvé otevřelo pro veřejnost Muzeum hl. města Prahy.
  31. března 1901 - V pražském Národním divadle měla svou premiéru opera Rusalka.
  14. června 1901 - Na pražské spojnici Nové Město – Střelecký ostrov – Újezd byl uveden do provozu dnešní Most legií, původně Most císaře Františka Josefa I.
  16. září 1906 - Za osvíceného panování Jeho císařského a královského Apoštolského Veličenstva Císaře Františka Josefa I. byl vysvěcen nově vystavěný chrám, tzv. Jeruzalémská synagoga, ku poctě Boží.
  17. října 1910 - Tiskařské družstvo národně sociální strany se přejmenovalo na Melantrich, pozdější nejvýznamnější nakladatelství u nás.
  2. září 1914 - V Praze zahájily provoz sanitní tramvaje, které sloužily k převozu zraněných z nádraží do nemocnic.
  roku 1915 - V paláci Rokoko v Praze bylo odehráno první kabaretní představení.
  1. května 1918 - Na Václavském náměstí v Praze demonstrovali pracující za demokracii a národní svobodu.
  28. října 1918 - V Praze na Václavském náměstí byla přečtena deklarace k vyhlášení samostatného Československa.
  2. září 1919 - V osm hodin ráno se objevil v dolní části Václavského náměstí v Praze první dopravní strážník, který zde začal obuškem poprvé na našem území řídit provoz na křižovatce.
  24. června 1920 - Oddělením přírodovědeckých a matematických oborů od tehdejší filozofické fakulty vznikla Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy, jedna ze 17 fakult UK.
  roku 1925 - Tramvajová měnírna na Karlově ukončila provoz.
  roku 1927 - Na sklonku roku byl v Praze na křižovatce ulic Hybernská, Dlážděná a Havlíčkova u dnešního Masarykova nádraží nainstalován první světelný semafor s ručním přepínáním.
  24. října 1927 - V baru Luxor na Václavském náměstí v Praze se uskutečnila I. mezinárodní soutěž "mixerů amerických nápojů - cocktailů".
  30. května 1928 - V Praze u Muzea zahájila činnost první prodejna jízdních kuponů.
  13. srpna 1929 - V pražském kině Lucerna byl uveden první zvukový film "Loď komediantů".
  21. ledna 1930 - V Praze na křižovatce ulic Jindřišská a Vodičková uprostřed Václavského náměstí byl instalován první automatický světelný semafor.
  16. září 1933 - V Praze zahájilo činnost Divadlo D 34, jehož zakladatelem byl E. F. Burian.
  18. října 1933 - V Praze byl uveden do provozu Jiráskův most přes Vltavu spojující Nové město se Smíchovem.
  14. června 1934 - V Praze před Wilsonovým nádražím byli uvítáni naši fotbaloví reprezentanti, kteří přijeli z mistrovství světa, kde obsadili druhé místo..
  19. března 1939 - V Praze v ulici Na Poříčí byl slavnostně otevřen obchodní dům Bílá Labuť.
  28. října 1939 - V den výročí vzniku Československé republiky byli v Praze v Žitné ul. při demonstraci proti nacistické okupaci nacisty smrtelně postřeleni student medicíny Jan Opletal, který zemřel o pár dní později v nemocni. Druhou obětí byl pekař Václav Sedláček, který podlehl zranění na místě.
  12. prosince 1941 - Proběhlo noční bourání Wilsonova pomníku v Praze.
  14. února 1945 - Při bombardování Prahy byl poškozen Palackého most přes Vltavu.
  15. května 1951 - V Praze u Apolináře byla otevřena první protialkoholní záchytná stanice na světě. První pacient byl přijat již po třech dnech.
  8. července 1956 - V neděli v 9. hod. byl Praze na Václavském náměstí pro veřejnost otevřen Dům módy.
  27. února 1965 - V Činoherním klubu v Praze Ve Smečkách měla premiéru hra Piknik, prvotina režiséra Ladislava Smočka.
  15. března 1967 - V Praze byla zahájena výstavba stanice podzemky Hlavní nádraží.
  16. ledna 1969 - Na Václavském nám. v Praze se před Národním muzeem zapálil student Jan Palach ve snaze vyburcovat občanskou společnost z letargie po sovětské okupaci.
  25. února 1969 - Na pražském Václavském náměstí se upálil na protest proti okupaci vojsky Varšavské smlouvy Jan Zajíc, student železniční průmyslovky v Šumperku.
  2. dubna 1977 - V Národním divadle se odehrálo poslední představení, Jiráskova Lucerna, před jeho generální rekonstrukcí.
  13. prosince 1980 - Po délce Václavského náměstí v Praze projela poslední tramvajová souprava.
  16. března 1985 - Budova pražského nádraží na Těšnově (bývalé Denisovo nádraží) byla odstřelena, neboť musela ustoupit stavbě Severojižní magistrály.
  leden 1990 - Z pražského nábřeží Ludvíka Svobody byla odstraněna socha komunistického prezidenta Klementa Gottwalda z bílého vápence od sochaře Viktora Dobrovolného.
  20. března 1990 - V Praze ve Vodičkově ul. byla otevřena první restaurace McDonald's v Česku.
  1. října 1990 - Muzeum SNB a vojsk MV na Karlově bylo převedeno do působnosti MV ČR pod názvem Muzeum policie ČR.
  22. října 1990 - Založena knihovna Libri prohibiti.
  3. prosince 1990 - Na ČVUT v Praze byl spuštěn první školní jaderný reaktor.
  1. srpna 2004 - Při výbuchu granátu pod autem v ulici Na Příkopě v Praze bylo zraněno 17 lidí.
  18. září 2013 - V Paláci Fénix na Václavském nám. v Praze byla slavnostním představením otevřena nová divadelní scéna, Studio DVA.
  7. srpna 2015 - Na meteorologické stanici v Praze - Karlově byla naměřena nejvyšší teplota v její historii (37,4 °C).
  2. července 2016 - Zahájena rekonstrukce pražské Státní opery (oprava potrvá 27 měsíců).
  21. září 2016 - Na rohu Vladislavovy a Purkyňovy ulice byla umístěna pamětní deska, která připomíná nejstarší pražský židovský hřbitov.

  Note

   r. 1351 – arcibiskup Arnošt z Pardubic vysvětil kostel sv. Jindřicha a Kunhuty
   30. 7. 1419 - defenestrace novoměstských konšelů z radnice
   VIII. 1419 - husitští Pražané zpustošili zderazský klášter
   r. 1609 - na radnici se konal stavovský sněm (Rudolf II. zde potvrdil majestát za náboženskou svobodu)

  Pictures

  • Obec : Nové Město

   městský znak - foto z 25. 5. 2017

  • Obec : Nové Město

   městský znak - převzato: 'kolektiv, Hrady, zámky a tvrze v Čechách, na Moravě a ve Slezsku VII., Praha 1988 (kresba Jiří Louda)'

  • Obec : Nové Město

   Novoměstská radnice - foto z 16. 8. 2011

  • Obec : Nové Město

   pohled na radnici od jihu - foto z 16. 8. 2011

  • Obec : Nové Město

   turistická nálepka - IV. 2016 (www.turisticke-znamky.cz)

  • Obec : Nové Město

   trestní soud s Novoměstskou věží na Karlově nám. - převzato: Vavroušek Bohumil; Literární atlas Československý II.; 1938; s. 289

  • Obec : Nové Město

   pomník Elišky Krásnohorské na Karlově nám. od K. Vobišové-Žákové - převzato: Vavroušek Bohumil; Literární atlas Československý II.; 1938; s. 9

  • Obec : Nové Město

   Hlavův patologický ústav v Praze na Albertově - převzato: Vavroušek Bohumil; Literární atlas Československý II.; 1938; s. 295

  • Obec : Nové Město

   porodnice na Karlově, postavená podle projektu Josefa Hlávky - převzato: Vavroušek Bohumil; Literární atlas Československý II.; 1938; s. 297

  • Obec : Nové Město

   Gynekologická klinika v Praze na Karlově nám. - převzato: Vavroušek Bohumil; Literární atlas Československý II.; 1938; s. 298

  • Obec : Nové Město

   Všeobecná nemocnice na Karlově náměstí (podle rytiny z 1. pol. 19. st.) - převzato: Vavroušek Bohumil; Literární atlas Československý II.; 1938; s. 302

  • Obec : Nové Město

   Matematický ústav Na Karlově - převzato: Vavroušek Bohumil; Literární atlas Československý II.; 1938; s. 317

  • Obec : Nové Město

   budova české techniky na Karlově náměstí - převzato: Vavroušek Bohumil; Literární atlas Československý II.; 1938; s. 331

  • Obec : Nové Město

   Chemický ústav Karlovy univerzity na Albertově - převzato: Vavroušek Bohumil; Literární atlas Československý II.; 1938; s. 333

  • Obec : Nové Město

   Národní divadlo - převzato: Vavroušek Bohumil; Literární atlas Československý II.; 1938; s. 45

  • Obec : Nové Město

   Národní divadlo - Hynaisova opona - převzato: Vavroušek Bohumil; Literární atlas Československý II.; 1938; s. 45

Number of the records: 1  
Record „Village : Nové Město“ updated:

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.