Number of the records: 1  

Village : Malá Strana

 1. VillageMalá Strana
  Other titlesNové Město ; Menší Město pražské
  DescriptonRozkládala se na levém břehu Vltavy v historickém jádru města (dnes městská část Prahy 1 a 5).
  District
  Praha 1 Praha 5
  County
  Hlavní město Praha
  Country
  Czechia
  On map
  Pražská památková rezervace, 2013

  Village history

  • pol. 12. st. - král Vladislav II. založil klášterní (Řád maltézských rytířů) kostel Panny Marie pod řetězem
  • r. 1257 - vznik Nového Města pod Pražským hradem
  • r. 1278 - v místech dnešních Nových zámeckých schodů se uváděla jezdecká cesta
  • r. 1348 - název změněn na Menší Město pražské
  • od poč. 15. st. - název změněn na Malou Stranu
  • r. 1541 - poničeno velkým požárem
  • r. 1634 - dnešní Nerudova ul. byla propojena s Hradčanským nám. novou komunikací (architekt Giuseppe Mattei)
  • 18. st. - barokně přestavěn kostel sv. Vavřince (arch. Ignác Paliardi)
  • od r. 1784 - včleněna jako městská část do spojené Prahy
  • 1. pol. 19. st. - stará vozová cesta byla upravena jako schody, dnes nazývané "Staré zámecké schody"

  Books

  • Plicka Karel; Žijeme v Praze; 1964; s. 8, obr. 6, 44, 48, 50-51, 54, 57-58, 60-61, 69, 79, 81, 153
  • Černý Blahoslav; Pražský hrad; 1970; s. 39; obr. 41
  • Doležal Jiří; Historická města ČSSR; 1968; obr. 118,122
  • Hlavsa Václav; Praha v obrazech Vincence Morstadta; 1973; obr. 46-49, 59
  • Pistorius Miloš; Praha - rytiny; obr. 5, 7
  • Procházka Viktor; Pražský hrad; Reprezentační prostory; obr. I.
  • Kučera Petr; Praha Karla IV. - 700 let; Když všechny cesty vedly do Prahy; 2016; s. 16-19
  • Pokorný Ota; Praha 1791; Faksimile Hergetova plánu; 1991; na plánu
  • Všetečka Jiří; Pražský chodec; Kniha fotografií Prahy na motivy Vítězslava Nezvala; 1985; s. 14, 15, 23, 26, 27, 28, 30, 39, 49, 58, 69, 72, 75, 86, 88, 89, 90, 91, 99, 109, 114, 119, 129, 131, 133, 138, 140, 156, 157, 159, 162, 163, 164, 165, 168, 169, 173
  • Buříval Zdislav; Koncepce dalšího rozvoje státní památkové péče v Hlavním městě Praze; 1975; s. 16, 19, 24
  • Guth Karel; Hrad; s. 6, 9
  • Vlček František; Stručné dějiny Břevnova a jeho kláštera; 1941; s. 22, 24
  • Vavroušek Bohumil; Literární atlas Československý; 1.; 1932; s. 104, 107, 146
  • Vavroušek Bohumil; Literární atlas Československý; 2.; 1938; s. 110, 294
  • neznámý autor; Praha - umělecký almanach; s. 6, 8, 12
  • Doubnerová Jitka; Pražský hrad; 1993; s. 12
  • kolektiv autorů; Zpráva o činnosti za rok 2006; Národní památkový ústav, ústřední pracoviště; 2007; s. 45
  • Pludek Alexej; Králevic, král, císař; Vyprávění o Karlu IV.; 1988; s. 68
  • kolektiv autorů; Národní galerie v Praze; Výroční zpráva 1999; 2000; s. 9, 11, 18
  Related event

  roku 1108 - Na popravišti na Pražském vrchu, dnes zvaném Petřín, byli mečem popraveni poslední Vršovci.
  12. ledna 1283 - Tobiáš z Bechyně, pražský biskup, vysvětil chrám sv. Mikuláše na Malé Straně.
  4. dubna 1291 - Požárem zcela zničeno Menší Město pražské.
  roku 1310 - Odvodněn proboštský dům v Ostruhové ulici (dnes Nerudova ul.) na Malé Straně v Praze.
  17. května 1509 - Zřítila se kruchta v klášteře sv. Tomáše v Praze na Malé Straně.
  11. května 1575 - Na radnici Menšího města pražského byla podepsaná Česká konfese, jež se stala základem protestantismu.
  28. července 1578 - Vydán "drahotní řád" pro pražská města, jež zaváděl kontroly cen".
  roku 1582 - Postavena Malostranská vodárenská věž.
  15. února 1611 - Vpád pasovských vojsk na Malou Stranu v Praze.
  1. listopadu 1713 - V horní části Vlašského placu (dnešní Malostranské náměstí) v Praze byl položen základní kámen pro stavbu morového sloupu.
  roku 1714 - Armén Georgius Damascenus otevřel v domě U Tří pštrosů první pražskou kavárnu.
  roku 1737 - Na Petříně postavena kaple Božího hrobu.
  18. srpna 1781 - V Praze na Čertovce byly zřízeny tzv. anglické lázně (kryté kabinky, kde se mohl každý vykoupat ve vltavské vodě).
  12. února 1784 - Vzniklo Královské hlavní město Praha. Dvorským dekretem spojil Josef II. do té doby čtyři samostatná města: Hradčany, Malou Stranu, Staré Město a Nové Město.
  roku 1809 - Na Klárově založena první pražská plovárna.
  13. listopadu 1858 - V Praze na Malostranském náměstí byl slavnostně odhalen pomník maršála Radeckého z dílny bratří Josefa a Emanuela Maxů.
  15. července 1863 - Fotograf Jindřich Eckert si otevřel v Praze na Újezdě svůj první portrétní ateliér.
  v roce 1871 - František Kytka otevřel v Mostecké ul. 16 knihkupectví.
  25. července 1891 - Poprvé se rozjela vodou poháněná lanovka na Nebozízek na pražském Petříně.
  28. července 1891 - V Praze na Petříně (324 m n. m.) byla pro veřejnost otevřena 72 m vysoká rozhledna, postavena podle projektu architekta Vratislava Pasovského.
  22. prosince 1900 - Na Malostranském náměstí byl otevřen nový úsek tramvajové trati.
  14. června 1901 - Na pražské spojnici Nové Město – Střelecký ostrov – Újezd byl uveden do provozu dnešní Most legií, původně Most císaře Františka Josefa I.
  7. března 1908 - Na svoji trasu z Malostranského náměstí vzhůru Nerudovou ul. kolem Pražského hradu na Pohořelec vyjela první autobusová linka v Praze.
  roku 1912 - Na Petříně odhalena monumentální socha Karla Hynka Máchy od Josefa Václava Myslbeka.
  24. května 1925 - Otevřeno sídlo České obce sokolské v Tyršově domě v Praze na Malé Straně.
  1. června 1927 - Josef Sudek získal společně s A. Schneebergerem fotoateliér na Újezdě, který užíval společně se svou sestrou až do r. 1976.
  roku 1932 - V Praze na Klárově byla uvedena do provozu Zengrova transformační stanice v budově navržené architektem Vilémem Kvasničkou.
  roku 1950 - Na Petřín v Praze byla umístěna bronzová socha hudebního skladatele Vítězslava Nováka od sochaře Jana Kodeta, kterou nechala vytvořit jeho manželka. Do bílého mramorového podstavce sochy byla uložena urna s popelem umělce.
  roku 1970 - V Praze na Petříně byla odhalena bronzová socha Jana Nerudy od sochaře Jana Simoty.
  19. června 2009 - Javor babyka rostoucí pod restaurací v Seminářské zahradě na Malé Straně byl prohlášen památným stromem.
  26. září 2009 - Papež Benedikt XVI. navštívil Pražské Jezulátko v kostele Panny Marie Vítězné na Malé Straně.
  8. března 2010 - V Praze v Malostranské besedě požehnal arcibiskup pražský Miloslav Vlk zvonu Václav, který se následně poprvé rozezněl nad Malou Stranou.
  17. června 2014 - Poslanec britského parlamentu Nicholas Soames odhalil v Praze na Klárově památník československým letcům, kteří sloužili v britském královském letectvu v letech 1940-1945.
  30. června 2017 - Werichova vila na Kampě byla slavnostně otevřena veřejnosti.
  www
  www.museumkampa.cz ; www.petrinska-rozhledna.cz ; www.prague-information.eu ; www.praguecitytourism.cz ; www.palacove-zahrady.cz
  Links to another records
  (2) - Historical persons
  (56) - Monuments
  (1) - Feudal residence
  (51) - Palace
  (3) - Summer-house
  (1) - Films
  (1) - Other literature about monument

  Note

   Podle legendy byl kostel sv. Vavřince založen sv. Vojtěchem.

  Pictures

  • Obec : Malá Strana

   městský znak - foto z 25. 5. 2017

  • Obec : Malá Strana

   Čertovka, pohled od Karlova mostu - foto z 80. let 20. st.

  • Obec : Malá Strana

   Klárov: Památník československým letcům, kteří sloužili v Britském královském letectvu v letech 1940-1945 - foto z 24. 7. 2014

  • Obec : Malá Strana

   Chrám sv. Mikuláše - vstupenka z 90. let 20. st.

  • Obec : Malá Strana

   pohled z Alšova nábřeží - Novoroční přání z 2. pol. 20. st. (soukromá sbírka)

  • Obec : Malá Strana

   pohled z Karlova mostu - pohlednice z 1. pol. 20. st. (soukromá sbírka)

  • Obec : Malá Strana

   pohled z chrámu sv. Víta - pohlednice ze 40. let 20. st. (soukromá sbírka)

  • Obec : Malá Strana

   pohled z Karlova mostu - pohlednice z 2. pol. 20. st. (soukromá sbírka)

  • Obec : Malá Strana

   domy pod Pražským hradem - pohlednice z 2. pol. 20. st. (soukromá sbírka)

  • Obec : Malá Strana

   pohled z Křižovnického nám. - pohlednice z 50. let 20. st. (soukromá sbírka)

  • Obec : Malá Strana

   Karlův most s Malou Stranou (Vincenc Morstadt) - pohlednice ze 70. let 20. st. (soukromá sbírka)

  • Obec : Malá Strana

   horní část Malostranského nám. - pohlednice z 30. let 20. st. (soukromá sbírka)

  • Obec : Malá Strana

   dům na Klárově, kde žila a zemřela spisovatelka Růžena Svobodová - převzato: Vavroušek Bohumil; Literární atlas Československý II.; 1938; s. 110

  • Obec : Malá Strana

   dům „U sedmi čertů“ na Malé Straně, v němž je umístěn Deylův ústav slepců - převzato: Vavroušek Bohumil; Literární atlas Československý II.; 1938; s. 294

  • Obec : Malá Strana

   Deylův ústav slepců - sál s nástropními malbami, které pořídil hrabě Jan Petr Straka z Nedabylic - převzato: Vavroušek Bohumil; Literární atlas Československý II.; 1938; s. 294

Number of the records: 1  
Record „Village : Malá Strana“ updated: