Number of the records: 1  

Village : Hradčany

 1. VillageHradčany
  DescriptonRozkládají se na pravém břehu Vltavy v místech západního předhradí Pražského hradu (dnes městská část Prahy 1 a 6).
  District
  Praha 1 Praha 6
  County
  Hlavní město Praha
  Country
  Czechia
  On map
  Pražská památková rezervace, 2013

  Village history

  • r. 1135 - na vrcholu Petřína postaven kostelík sv. Vavřince
  • r. 1143 - založen premonstráty románský Strahovský klášter
  • r. 1258 - klášter byl po požáru obnoven v raně gotickém slohu
  • 1. pol. 14. st. - vznik poddanského města (spravované purkrabím Pražského hradu)
  • r. 1541 - město poničeno velkým požárem
  • 1603-1612 - v areálu Strahovského kláštera byl postaven renesanční kostel sv. Rocha
  • r. 1648 - Strahovský klášter vyrabován Švédy
  • r. 1721 - vznikla tzv. Písecká brána (návrh arch. G. B. Alliprandi)
  • r. 1756 - povýšeny na královské město
  • 2. pol. 18. st. - kostelík sv. Vavřince upraven do současné podoby
  • od r. 1784 - včleněny jako městská část do spojené Prahy
  • přelom 19. a 20. st. - obranné bašty Mariánských hradeb stojící v sousedství Písecké brány byly odstraněny
  • 1911-1914 - postavena Kramářova vila (arch. Friedrich Ohmann)
  • 21. st. - kostelík sv. Vavřince prošel rekonstrukcí
  • r. 2015 - obnoven park Marie Terezie spolu s částí bývalého barokního opevnění

  Books

  • Plicka Karel; Žijeme v Praze; 1964; s. 8, obr. 16-17, 21, 46-47, 49, 56, 59, 70-75, 101
  • Burian Jiří; Pražský hrad; obr. 2
  • Svoboda Jiří; Pražský hrad; obrazy a rytiny; obr. 10
  • Kučera Petr; Praha Karla IV. - 700 let; Když všechny cesty vedly do Prahy; 2016; s. 16-17
  • Pokorný Ota; Praha 1791; Faksimile Hergetova plánu; 1991; na plánu
  • Všetečka Jiří; Pražský chodec; Kniha fotografií Prahy na motivy Vítězslava Nezvala; 1985; s. 14, 15, 18, 19, 31, 39, 39, 42, 43, 44, 45, 68, 94, 97, 101, 121, 124, 141, 153, 198
  • Vlček František; Stručné dějiny Břevnova a jeho kláštera; 1941; s. 22, 24
  • neznámý autor; Praha - umělecký almanach; s. 9, 14
  • Vavroušek Bohumil; Literární atlas Československý; 2.; 1938; s. 15, 237, 238
  • kolektiv autorů; Zpráva o činnosti za rok 2006; Národní památkový ústav, ústřední pracoviště; 2007; s. 24
  • kolektiv autorů; Národní galerie v Praze; Výroční zpráva 1999; 2000; s. 9, 11, 18
  • Pludek Alexej; Český král Karel; 1979; s. 24, 108
  • Bartoň Jiří; Chodovská tvrz; K historii Prahy 11; 1996; s. 37
  Related event

  roku 1380 - Staré Město pražské vydalo zákaz vyhánění prasat na ulice.
  2. června 1541 - Velký požár díky silnému větru poničil většinu Malé Strany, Hradčan i samotného Pražského hradu, kde mimo jiné zničil desky zemské..
  v červnu 1626 - Na Hradčanech položila Benigna Kateřina Lobkowicz základní kámen ke stavbě komplexu pražské Lorety.
  roku 1655 - V Praze na Hradčanech byl při kostele sv. Benedikta založen klášter Řádu Bosých karmelitek.
  roku 1671 - Jan Dominik Orsi byl pověřen stavbou Teologického sálu ve Strahovském klášteře.
  15. srpna 1695 - Na svátek sv. Václava se poprvé rozezněla loretánská zvonkohra od pražského hodináře P. Neumanna umístěná ve věži kostela Narození Páně v Praze na Hradčanech.
  roku 1726 - Podél poutní cesty z Lorety na Hradčanech k františkánskému klášteru v Hájku (západně od Prahy) vzniklo 20 kaplí.
  roku 1746 - Malíř Václav Nosecký vyzdobil kapli sv. Voršily v strahovském klášterním kostele.
  12. února 1784 - Vzniklo Královské hlavní město Praha. Dvorským dekretem spojil Josef II. do té doby čtyři samostatná města: Hradčany, Malou Stranu, Staré Město a Nové Město.
  23. listopadu 1822 - Veřejnosti bylo otevřeno České muzeum v paláci na Hradčanském náměstí..
  roku 1841 - Lidová zahrada se poprvé otevřela pro veřejnost a byla přejmenována na Chotkovy sady.
  7. března 1908 - Na svoji trasu z Malostranského náměstí vzhůru Nerudovou ul. kolem Pražského hradu na Pohořelec vyjela první autobusová linka v Praze.
  28. září 1910 - Technické muzeum království českého v Praze na Hradčanech bylo poprvé zpřístupněno veřejnosti.
  roku 1913 - V Chotkových sadech proběhlo slavnostní odhalení pomníku Julia Zeyera od sochaře Josefa Maudra.
  29. června 1927 - Prezident T. G. Masaryk navštívil Technické muzeum československé v Praze na Hradčanském nám.
  7. března 2000 - V Praze na Hradčanském nám. v blízkosti Pražského hradu byl odhalen pomník T. G. Masaryka.
  červen 2019 - Před Píseckou bránou v Praze na Hradčanech byla umístěna litinová fontána zv. Vějíř Žofie Chotkové.
  www
  www.filmovamista.cz/2455-Martin-a-Venuse
  Links to another records
  (1) - Historical persons
  (104) - Monuments
  (1) - Castle
  (15) - Palace
  (75) - Object
  (13) - Area
  (1) - Films
  (1) - Other literature about monument

  Note

   r. 1627 - premonstráti nechali přenést do Strahovského kláštera ostatky svého zakladatele sv. Norberta
   r. 1932 - v blízkosti Štefánikovi hvězdárny na vrcholu Petřína byl založen Růžový sad, který se rozprostírá na šesti hektarech

  Pictures

  • Obec : Hradčany

   městský znak - foto z 25. 5. 2017

  • Obec : Hradčany

   Hradčanské nám. - pohlednice z 60. let 20. st. (soukromá sbírka)

  • Obec : Hradčany

   pohled na Hradčanské nám. z katedrály sv. Víta - pohlednice z 1. pol. 20. st. (soukromá sbírka)

  • Obec : Hradčany

   severní část Hradčanského náměstí - foto z 25. 9. 2015

  • Obec : Hradčany

   pohled na Hradčany se siluetou Pražského hradu z Valdštejnské zahrady - foto z října 2016

  • Obec : Hradčany

   Kramářova vila - převzato: Vavroušek Bohumil; Literární atlas Československý II.; 1938; s. 132

  • Obec : Hradčany

   Nová budova zemského archivu - převzato: Vavroušek Bohumil; Literární atlas Československý II.; 1938; s. 237

  • Obec : Hradčany

   kostel Nanebevzetí Panny Marie v klášteře premonstrátů na Strahově - převzato: Vavroušek Bohumil; Literární atlas Československý II.; 1938; s. 238

Number of the records: 1  
Record „Village : Hradčany“ updated: