Number of the records: 1  

On : 22. prosince 1769

  1. On22. prosince 1769
    ...V Praze byla ustanovena Společnost orby a svobodných umění, která sdružovala českou velkostatkářskou šlechtu.
Number of the records: 1  
Record „On : 22. prosince 1769“ updated: