Number of the records: 1  

On : 15. prosince 1526

  1. On15. prosince 1526
    ...Ferdinand I. vydal ve Vídni volební reverz o zachování práv a svobod království českého.
cccs
Number of the records: 1  
Record „On : 15. prosince 1526“ updated: