Number of the records: 1  

On : 28. října 1791

  1. On28. října 1791
    ...Na pražské univerzitě byla zřízena učitelská stolice jazyka českého.
    See also 7. dubna 1348 - Karel IV. vydal soubor listin, jimiž jednak potvrdil dosavadní práva a výsady českých knížat a králů, jednak vymezil základní obsah státoprávní instituce zemí České koruny, spolu se zakládací listinou zřizující v Praze univerzitu, která měla čtyři fakulty.
    See also 7. června 1792 - Při pražské Karlově univerzitě byla zřízena stolice českého jazyka.
Number of the records: 1  
Record „On : 28. října 1791“ updated: