Number of the records: 1  

On : 18. února 1634

 1. On18. února 1634
  ...Vydán vídeňský patent, jímž byl Albrecht z Valdštejna prohlášen za rebela a zrádce.
  NoteCísař dal Albrechta z Valdštejna do klatby.
  See also 24. ledna 1634 - Císař vydal generálu Gallasovi rozkaz zatknout nebo zabít generalissima Albrechta z Valdštejna.

  Books

  • Souček Ludvík; Kdo byl kdo; II.; 1981
cccs
Number of the records: 1  
Record „On : 18. února 1634“ updated: