Number of the records: 1  

Subject h. : zahradní architektura (II.)

 1. Subject h.zahradní architektura (II.)
  DescriptonV užším smyslu každá jednotlivá stavba v zahradě, parku a sadech jevící architektonický záměr. Předmětem zahradní architektury je účelná a působivá dispozice, tvar záhonů, travnatých ploch a dřevin, vedení komunikací i toků a rozmístění vodních ploch, fontán, kořenáčů, váz a veškerého sochařského vybavení i staveb, jež se podílejí na formování terénu a prostoru. Mezi formální a výrazové prostředky především především historické zahradní architektury patří od renesance a manýrismu také zahradní perspektiva: při rozvrhu a vedení komunikací (viz. bosket, parter) i vod, dálkových průhledů i kulisových motivů přírodních a architektonických apod. využívá optického klamu na základě lineární, barevné a vzdušné perspektivy nebo point-de-vue.

  Citation source

  • Blažíček Oldřich J.; Slovník pojmů z dějin umění; Názvosloví a tvarosloví architektury, sochařství, malby a užitého umění; 1991; s. 229

  Note

   Zahradní architektura zahrnuje zejména: terasy, schodiště, rampy, pohledové stěny, balustrády, mosty a můstky, dále letohrádky, altány, pavilóny, besídky, gloriety, grotty, různé historizující a nejednou fantastické stavby, oranžérie, skleníky a konečně fontány, kašny a celé kaskády. Mnohé z těchto staveb lze sledovat od starověku a rovněž v Číně a Japonsku.
Number of the records: 1  
Record „Subject h. : zahradní architektura (II.)“ updated:

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.